314.823 hoa hướng dương “bung nở” vì bệnh nhi ung thư

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31692/4_Di%20bo%20dong%20hanh%20(4).JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 2/12, tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n văn h&oacute;a Đầm Sen đ&atilde; diễn ra ng&agrave;y hội Hoa h</strong><strong>ướng dương &ldquo;V</strong><strong>&igrave; bệnh nhi ung th</strong><strong>ư&rdquo; lần thứ 11. </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh do B&aacute;o Tuổi trẻ phối hợp c&ugrave;ng với Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức, ng&agrave;y hội năm nay thu h&uacute;t sự tham gia của hơn 6000 người.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước khi ng&agrave;y hội diễn ra, chiến dịch &ldquo;T&ocirc;i đồng h&agrave;nh&rdquo; cũng đ&atilde; được ph&aacute;t động tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội. Th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức vẽ tranh hoặc l&agrave;m hoa hướng dương, viết lời y&ecirc;u thương, đăng l&ecirc;n mạng x&atilde; hội k&egrave;m hastag #ngayhoihoahuongduong2018, #uocnguyenhong2018, mỗi b&ocirc;ng hoa đ&atilde; ủng hộ được 30.000 đồng/1 t&agrave;i khoản v&agrave;o việc mua qu&agrave; tặng cho c&aacute;c bệnh nhi, gi&uacute;p cho ước nguyện của c&aacute;c em được thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31692/5_Hoa%20huong%20duong%20(4).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&iacute;nh đến 0h ng&agrave;y 2/12/2018, BTC ghi nhận được 314.823 b&agrave;i viết chia sẻ hoa hướng dương, qua đ&oacute; vận động được số tiền gần 5.6&nbsp; tỉ đồng cho quỹ &ldquo;Ước mơ của Th&uacute;y&rdquo; từ c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại ng&agrave;y hội, em Hải Đăng đ&atilde; được chương tr&igrave;nh trao tặng c&aacute;nh tay robot trị gi&aacute; 50 triệu đồng. C&aacute;ch đ&acirc;y 4 năm, căn bệnh ung thư xương đ&atilde; cướp đi c&aacute;nh tay tr&aacute;i của em. Ng&agrave;y hội năm nay đ&atilde; đem lại cho Đăng một niềm vui rất lớn, khi nhận được m&oacute;n qu&agrave;, Đăng đ&atilde; d&ugrave;ng hai c&aacute;nh tay của để &ocirc;m lấy mẹ m&igrave;nh. C&acirc;u chuyện về cậu b&eacute; Hải Đăng đ&atilde; l&agrave;m cho rất nhiều kh&aacute;n giả x&uacute;c động, nghẹn ng&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31692/3_Benh%20nhi%20nhan%20canh%20tay%20robot%20(3).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Mẹ của em Hải Đăng x&uacute;c động khi lần đầu ti&ecirc;n cảm nhận được sự ấm &aacute;p từ&nbsp;c&aacute;i&nbsp;&ocirc;m bằng hai tay của con trai</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đặc biệt, đ&atilde; c&oacute; rất nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Nam Cường, ca sĩ Nguyễn Phi H&ugrave;ng, &Aacute; hậu Việt Nam Th&uacute;y An c&ugrave;ng h&agrave;ng ng&agrave;n người d&acirc;n đ&atilde; c&ugrave;ng nhau &ldquo;Đi bộ đồng h&agrave;nh&rdquo; c&ugrave;ng bệnh nhi ung thư. Với mỗi người tham gia đi bộ, c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ sẽ ủng hộ 50.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31692/4_Di%20bo%20dong%20hanh%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31692/DSC_0047.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c bệnh nhi c&ograve;n được nhận những phần qu&agrave; v&agrave; học bổng&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bạn Hồng Hạnh (Trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp TP. HCM) chia sẻ: &ldquo;Ng&agrave;y hội thực sự rất &yacute; nghĩa, năm n&agrave;o m&igrave;nh cũng tham gia ng&agrave;y hội với mong muốn g&oacute;p th&ecirc;m một niềm vui đến với c&aacute;c em nhỏ. M&igrave;nh mong c&aacute;c em sẽ được khỏe mạnh, lu&ocirc;n vui vẻ v&agrave; lạc quan để chiến đấu với bệnh tật&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Như vậy, t&iacute;nh đến 12h ng&agrave;y 2/12, chương tr&igrave;nh đ&atilde; tiếp nhận hơn 6,6 tỉ đồng từ nhiều c&ocirc;ng ty, đơn vị v&agrave; bạn đọc b&aacute;o&nbsp;Tuổi Trẻ&nbsp;đ&oacute;ng g&oacute;p tiền mặt, mua sản phẩm, mua tranh do bệnh nhi vẽ... tại ng&agrave;y hội.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;