Hội đồng Đội TP thăm hỏi, động viên các em học sinh bị tai nạn sự cố sập giàn giáo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Chiều 20.11, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Phan Thị Thanh Phương&nbsp;đ&atilde; đến&nbsp;thăm hỏi, chia sẻ&nbsp;động vi&ecirc;n c&aacute;c em học sinh&nbsp;bị tai&nbsp;nạn sự cố sập gi&agrave;n gi&aacute;o ở trường tiểu học Huỳnh Văn B&aacute;nh ở x&atilde; Vĩnh Lộc A, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31644/638bbff3474da713fe5c.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương động vi&ecirc;n phụ huynh của một em&nbsp;học sinh đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: B&aacute; Hưng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố bước đầu hỗ trợ hai em học sinh bị thương nặng, mỗi em 2.000.000 đồng; hỗ trợ 6 em đang được điều trị, tiếp tục theo d&otilde;i sức khỏe&nbsp;tại bệnh viện, mỗi em 500.000 đồng. Hiện, c&aacute;c y, b&aacute;c sĩ đang tiếp tục&nbsp;điều trị cho c&aacute;c em, đảm bảo c&aacute;c em phục hồi sức khỏe.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31644/chi%20phuong.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo VOH, tai nạn sập gi&agrave;n gi&aacute;o ở trường tiểu học Huỳnh Văn B&aacute;nh diễn ra v&agrave;o s&aacute;ng n&agrave;y 20/11, đ&atilde; l&agrave;m 25 học sinh bị thương. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n ban đầu do đơn vị thi c&ocirc;ng m&aacute;i che m&aacute;t để gi&agrave;n gi&aacute;o, một cơn gi&oacute; lớn đ&atilde; l&agrave;m đổ sập gi&agrave;n gi&aacute;o khi học sinh đang ngồi dự lễ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&iacute;nh đến cuối ng&agrave;y h&ocirc;m qua (20/11), cả 10 học sinh nhập viện tại bệnh viện Nhi đồng Th&agrave;nh phố, đ&atilde; xuất viện. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 7/15 học sinh đ&atilde; xuất viện. Trong 8&nbsp;ca c&ograve;n đang điều trị, c&oacute; 6&nbsp;ca theo d&otilde;i chấn thương đầu, 2 trường hợp nặng hơn đ&atilde; được phẫu thuật. Cả 2 trường hợp đều ti&ecirc;n lượng tiến triển tốt.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">P.V</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;