Hãy cùng chia sẻ câu chuyện của bạn qua ứng dụng "Hành trình tình nguyện của tôi"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Sản phẩm tuy&ecirc;n truyền H&agrave;nh tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện của t&ocirc;i l&agrave; một phương thức tuy&ecirc;n truyền mới do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện nh&acirc;n kỷ niệm 25 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố (1994 - 2018).</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31275/info_final.jpg" style="height:699px; width:700px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ứng dụng&nbsp;c&oacute; thể tạo video từ h&igrave;nh ảnh của người d&ugrave;ng cung cấp (theo kịch bản định trước).Tối ng&agrave;y 10., sản phẩm&nbsp; tr&agrave;o lưu &ldquo;H&Agrave;NH TR&Igrave;NH T&Igrave;NH NGUYỆN CỦA T&Ocirc;I&rdquo; đ&atilde; ch&iacute;nh thức ra mắt.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bước 1: Truy cập trang http://hanhtrinh.tinhnguyenhetphcm.vn v&agrave; nhấp chuột v&agrave;o n&uacute;t &ldquo;TẠO H&Agrave;NH TR&Igrave;NH T&Igrave;NH NGUYỆN CỦA BẠN&rdquo;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bước 2: Tải v&agrave; chỉnh sửa &ldquo;h&igrave;nh ảnh&rdquo; tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện của bạn theo gợi &yacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bước 3: Nhấp chuột v&agrave;o n&uacute;t &ldquo;TẠO VIDEO&rdquo; v&agrave; chờ khoảng 02 ph&uacute;t, để hệ thống ho&agrave;n tất xử l&yacute; video.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bước 4: Bạn c&oacute; thể tải video về chia sẻ hoặc bấm chia sẻ trực tiếp tr&ecirc;n Facebook, Zalo, Google+ với hashtag#hanhtrinhtinhnguyen #5kyniemtinhnguyen #25namtinhnguyenhetphcm </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn v&agrave; t&ocirc;i &ndash; những người chiến sĩ t&igrave;nh nguyện của Th&agrave;nh phố B&aacute;c đ&atilde; c&ugrave;ng nhau đi qua những m&ugrave;a h&egrave; đẹp nhất v&agrave; viết n&ecirc;n những c&acirc;u chuyện &yacute; nghĩa của tuổi trẻ. Đi để chia sẻ, để cống hiến cho x&atilde; hội v&agrave; để tự bản th&acirc;n r&egrave;n luyện, trưởng th&agrave;nh. Nh&igrave;n về 25 năm &ndash; Tuổi xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện của bao thế hệ thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, để tự h&agrave;o, tr&acirc;n trọng v&agrave; để bạn c&ugrave;ng t&ocirc;i viết tiếp những th&aacute;ng ng&agrave;y thanh xu&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Giờ th&igrave; c&ograve;n chờ g&igrave; nữa, nhanh tay tạo clip H&Agrave;NH TR&Igrave;NH T&Igrave;NH NGUYỆN CỦA BẠN n&agrave;o!</em></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;