Kính mời tham gia chương trình kỷ niệm 25 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố (1994 – 2018)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố tr&acirc;n trọng k&iacute;nh mời c&aacute;c đồng ch&iacute;, anh, chị nguy&ecirc;n th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chỉ huy c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; (Chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave;, Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng v&agrave; H&agrave;nh qu&acirc;n xanh), Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi c&aacute;c thời kỳ tham dự chương tr&igrave;nh kỷ niệm 25 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố (1994 &ndash; 2018). ​</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31270/thu%20moi%20a5%20-%2025%20nam-bosung%20222222.png" style="width:700px" /></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;