Hành trình của niềm tin năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua, Ban Chỉ huy Chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 12 năm 2018 đ&atilde; tổ chức chuyến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c học vi&ecirc;n tại Cơ sở cai nghiện Ma t&uacute;y số 1, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk N&ocirc;ng v&agrave;o 2 ng&agrave;y 7 v&agrave; 8.8.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31266/1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn C&ocirc;ng Danh &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố trao qu&agrave; cho c&aacute;c học vi&ecirc;n tại Trung t&acirc;m cai nghiện Ma t&uacute;y số 1, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc N&ocirc;ng.</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hơn 60 chiến sĩ đại diện Ban chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh ở 24 quận, huyện; lực lượng C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong CLB Sức sống trẻ đ&atilde; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;M&aacute;y nước n&oacute;ng năng lượng mặt trời&rdquo; trị gi&aacute; 13 triệu 900 ng&agrave;n đồng cho nh&agrave; trường. Đồng thời trao 250 suất qu&agrave;, mỗi phần trị gi&aacute; 150.000 đồng cho c&aacute;c học vi&ecirc;n r&egrave;n luyện v&agrave; chấp h&agrave;nh tốt kỷ luật trong qu&aacute; tr&igrave;nh cải tạo.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31266/8.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tiếp bước &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh của niềm tin&rdquo; c&ograve;n c&oacute; hoạt động tuy&ecirc;n truyền về thủ tục ph&aacute;p l&yacute;, x&eacute;t nhập lại hộ khẩu, giấy tờ t&ugrave;y th&acirc;n, giới thiệu việc l&agrave;m v&agrave; c&aacute;c nguồn vay vốn cho c&aacute;n bộ v&agrave; học vi&ecirc;n tại địa phương. Đặc biệt, chương tr&igrave;nh c&ograve;n tổ chức nhiều gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi d&acirc;n gian v&agrave; đ&ecirc;m giao lưu văn nghệ đặc sắc d&agrave;nh cho c&aacute;c học vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Trọng Khả - Trưởng khu Quảng T&acirc;n chia sẻ: &ldquo;Nh&agrave; trường rất vui v&igrave; được đ&oacute;n tiếp c&aacute;c đo&agrave;n đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ, học vi&ecirc;n ở đ&acirc;y. D&ugrave; ở địa h&igrave;nh v&ugrave;ng cao kh&aacute; kh&oacute; khăn, nhưng nh&agrave; nước lu&ocirc;n c&oacute; nhiều ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i v&agrave; chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho c&aacute;c học vi&ecirc;n. Nh&igrave;n chung c&aacute;c học vi&ecirc;n ở đ&acirc;y chấp h&agrave;nh v&agrave; r&egrave;n luyện tốt theo đ&uacute;ng nội quy nh&agrave; trường đề ra&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hiện tại, Trung t&acirc;m cai nghiện Ma t&uacute;y số 1 c&oacute; hơn 1.300 học vi&ecirc;n nam tr&ecirc;n 18 tuổi đang tham gia học tập. &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh của niềm tin&rdquo; như cầu nối để động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ tinh thần v&agrave; gi&uacute;p c&aacute;c học vi&ecirc;n c&oacute; th&ecirc;m &yacute; ch&iacute;, nghị lực từ bỏ ma t&uacute;y v&agrave; sớm quay về với cộng đồng.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;