Khai mạc trại hè thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trại h&egrave; thiếu nhi 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia lần thứ 5 năm 2018 với chủ đề &ldquo;V&ograve;ng tay b&egrave; bạn&rdquo; đ&atilde; ch&iacute;nh thức khai mạc v&agrave;o s&aacute;ng 31.7 tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31209/39.JPG" style="height:315px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự trại h&egrave; c&oacute; đồng ch&iacute; Đ&agrave;o Quang Dũng - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ch&aacute;nh&nbsp;Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Somxay Sanam Oune &ndash; Tổng L&atilde;nh sự qu&aacute;n Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o tại TP.HCM; &ocirc;ng</span>&nbsp;Prak Chitra - Đại diện&nbsp;Bộ Gi&aacute;o dục Thanh ni&ecirc;n v&agrave; thể thao, Vương quốc Campuchia, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị B&iacute;ch Ngọc - Ph&oacute; trưởng Ban d&acirc;n vận Th&agrave;nh uỷ, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn (B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh,đồng ch&iacute; Soumaly Thamma Vong &ndash; Quyền B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o Thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn v&agrave;&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">c&ugrave;ng đo&agrave;n l&atilde;nh đạo 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31209/5 (4).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Khai mạc trại h&egrave; thiếu nhi&nbsp;</em></span></span><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trại h&egrave; năm nay diễn ra từ 31/7 &ndash; 4/8/2018 với sự tham gia của 205 em thiếu nhi v&agrave; 41 c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch l&agrave; điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu trong học tập v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi đến từ nhiều nơi như: thủ đ&ocirc; Phnom Penh, thủ đ&ocirc; Vientiane, tỉnh Kampot, Kratic, Attapeu&hellip; Điểm kh&aacute;c biệt của nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam năm nay l&agrave;, ngo&agrave;i đại biểu thiếu nhi ở TP.HCM th&igrave; c&ograve;n đ&oacute;n nhận c&aacute;c đại biểu đến từ 5 tỉnh gi&aacute;p bi&ecirc;n giới như: Kon Tum, B&igrave;nh Phước, T&acirc;y Ninh, Long An v&agrave; Ki&ecirc;n Giang.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31209/DSC_2137.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c tiết mục văn nghệ ca ngợi t&igrave;nh hữu nghị 3 nước</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31209/DSC_2214.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đ/c Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại Lễ khai mạc</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ lễ khai mạc, đo&agrave;n đại biểu đ&atilde; tiến h&agrave;nh d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương&nbsp;Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố. Đồng thời, nhiều hoạt động tham quan c&aacute;c địa điểm nổi bật của Th&agrave;nh phố như: Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh, khu di t&iacute;ch lịch sử Địa đạo Củ Chi, trải nghiệm tuyến xe bu&yacute;t đường s&ocirc;ng v&agrave; ngắm nh&igrave;n to&agrave;n cảnh Th&agrave;nh phố từ t&ograve;a nh&agrave; Bitexco&hellip; sẽ được tiến h&agrave;nh sau lễ khai mạc. Đặc biệt, chương tr&igrave;nh giao lưu văn h&oacute;a giữa c&aacute;c nước v&agrave; đ&ecirc;m lửa trại sẽ l&agrave; một dấu ấn kh&oacute; qu&ecirc;n trong trại h&egrave; năm nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trại h&egrave; l&agrave; một hoạt động truyền thống do Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức 2 năm / 1 lần, nhằm tăng tinh thần đo&agrave;n kết, hữu nghị quốc tế, thắt chặt mối quan hệ giữa 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia. Qua đ&oacute;, tạo ra s&acirc;n chơi giao lưu, gi&uacute;p c&aacute;c em thiếu nhi v&agrave; đại biểu hiểu th&ecirc;m về truyền thống, lịch sử, văn h&oacute;a của đất nước Việt Nam n&oacute;i chung v&agrave; của TP. Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, tham gia trại h&egrave;, c&aacute;c đại biểu sẽ c&ugrave;ng thăm quan c&aacute;c địa điểm nổi bật của th&agrave;nh phố như: Bảo tang Hồ Ch&iacute; Minh, di t&iacute;ch lịch sử địa đạo Củ Chi, trải nghiệm tuyến bu&yacute;t đường s&ocirc;ng,&hellip; Lần đầu tham gia trại h&egrave; 3 nước Việt&nbsp; Nam- L&agrave;o &ndash; Campuchia, em Trần Ng&ocirc; Quốc Thịnh (trường THCS Nguyễn Gia Thiều) cho hay: &ldquo;Em thấy rất vui v&igrave; được tham gia hội trại c&ugrave;ng c&aacute;c bạn kh&aacute;c nước. Đ&acirc;y l&agrave; cơ hội để m&igrave;nh giao lưu, học hỏi văn h&oacute;a nước bạn cũng như r&egrave;n luyện tiếng anh trong qu&aacute; tr&igrave;nh giao tiếp&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31209/DSC_2259.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn trẻ h&agrave;o hứng v&agrave;o chương tr&igrave;nh</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31209/IMG_2582.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c bạn trại sinh được trải nghiệm với c&aacute;c s&acirc;n chơi th&uacute; vị</em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG - &Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;