Tuyên dương 100 gương TNTT TP.HCM làm theo Bác khu vực trường học

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Chiều 10/6, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 100 Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2018 khu vực trường học tại trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Th&agrave;nh phố.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30881/14m.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tham dự buổi lễ c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Đặng Th&ugrave;y Kh&aacute;nh V&acirc;n - Trưởng ph&ograve;ng Đo&agrave;n thể Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c hội - Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; Nguyễn Phương Thảo &ndash; UV.BTV, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&ugrave;ng đại diện Đảng ủy, Ban Gi&aacute;m hiệu tr<span style="font-family:inherit">ường Đại học C&ocirc;ng nghệ Th&agrave;nh phố,...</span></span></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Danh hiệu nhằm ghi nhận những th&agrave;nh t&iacute;ch, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực m&agrave; c&aacute;c đại biểu đ&atilde; đạt được trong thời gian qua, đồng thời l&agrave; b&agrave;n đạp để c&aacute;c thanh ni&ecirc;n tiếp tục phấn đấu, trở th&agrave;nh những thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của đất nước.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30881/12m.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&oacute; dịp giao lưu 3 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c to&agrave;n quốc năm 2018 bao gồm: Chị Vũ B&iacute;ch Ngọc (nghi&ecirc;n cứu vi&ecirc;n Viện Tế b&agrave;o gốc &ndash; trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n ĐHQGH. TP. Hồ Ch&iacute; Minh), bạn Trần Ho&agrave;ng Lộc (Ph&oacute; Chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n trường ĐH C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP, nghệ sĩ piano B&ugrave;i Vũ Nguyệt Minh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn đ&atilde; b&agrave;y tỏ những kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, r&egrave;n luyện, cũng như chia sẻ kinh nghiệm, b&iacute; quyết trước những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được. Đ&oacute; l&agrave; sự nỗ lực trong từng nghi&ecirc;n cứu của chị B&iacute;ch Ngọc, sự t&igrave;m t&ograve;i học hỏi từ bạn b&egrave; quốc tế của ch&agrave;ng trai Ho&agrave;ng Lộc, sự ki&ecirc;n tr&igrave; trong từng ph&iacute;m đ&agrave;n của c&ocirc; b&eacute; Nguyệt Minh, người từng đạt nhiều giải thưởng quốc tế về &acirc;m nhạc.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Chia sẻ về cảm x&uacute;c khi đạt được danh hiệu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c, bạn To&agrave;n Thịnh (Trường ĐH Kinh tế - T&agrave;i ch&iacute;nh) cho hay: &ldquo;M&igrave;nh cảm thấy v&ocirc; c&ugrave;ng h&atilde;nh diện v&agrave; tự h&agrave;o. Danh hiệu n&agrave;y l&agrave; động lực để m&igrave;nh cải thiện bản th&acirc;n, kh&ocirc;ng dừng lại ở những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được m&agrave; tiếp tục cố gắng để ph&aacute;t triển bản th&acirc;n&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trong buổi s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; d&acirc;ng hoa b&aacute;o c&ocirc;ng tại Tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố; tham quan doanh nghiệp khởi nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng cửu cựu sinh vi&ecirc;n HUTECH - C&ocirc;ng ty CP SX mỹ phẩm Ngọc Huế; thư viện truyền cảm hứng của trường Đại học T&ocirc;n Đức Thắng. V&agrave; đặc biệt l&agrave; giao lưu, tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi tại Trung t&acirc;m Nu&ocirc;i dưỡng trẻ em quận G&ograve; Vấp.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: right;"><strong>&Yacute; NHUNG</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">Ảnh: Nh&oacute;m Truyền th&ocirc;ng Đo&agrave;n HUTECH</span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;