Hơn 3.000 đội viên TP. Hồ Chí Minh thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 01/4, tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n 23/9, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội thi Nghi thức Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Li&ecirc;n hoan &ldquo;Tiếng k&egrave;n đội ta&rdquo; 2018. Hội thi thu h&uacute;t hơn 3.000 đội vi&ecirc;n của 24 quận, huyện tham gia.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30521/chi%20phuong.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Li&ecirc;n hoan &quot;Tiếng k&egrave;n Đội ta&quot;, mỗi đội h&igrave;nh tham gia dự thi thực hiện một chương tr&igrave;nh biểu diễn trống k&egrave;n v&agrave; di chuyển nghệ thuật đội h&igrave;nh, trong đ&oacute; bắt buộc biểu diễn b&agrave;i h&aacute;t chủ đề năm học 2017 - 2018: &quot;Thiếu nhi sẵn s&agrave;ng&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham gia Hội thi Nghi thức Đội n&agrave;y l&agrave; Đội h&igrave;nh li&ecirc;n đội khối Trung học cơ sở đạt giải Nhất hội thi Nghi thức Đội cấp quận, huyện. Nội dung thi gồm: Động t&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tại chỗ, động t&aacute;c di động v&agrave; Nghi lễ Đội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu khai mạc hội thi, chị Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;cho biết hội thi g&oacute;p phần n&acirc;ng cao t&iacute;nh tự gi&aacute;c của đội vi&ecirc;n v&agrave; t&iacute;nh tự quản của tổ chức Đội, gi&uacute;p cho đội vi&ecirc;n r&egrave;n luyện, ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, trở th&agrave;nh &quot;Con ngoan, tr&ograve; giỏi&quot;, &quot;Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ&quot;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30521/chi%20phuong%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều năm qua, Hội thi Nghi thức Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Li&ecirc;n hoan &ldquo;Tiếng k&egrave;n đội ta&rdquo; đ&atilde; trở th&agrave;nh s&acirc;n chơi, m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện bổ &iacute;ch cho Chỉ huy Đội v&agrave; đội vi&ecirc;n của Th&agrave;nh phố. Hội thi được tổ chức với mong muốn tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi, thi đua r&egrave;n luyện th&acirc;n thể, thể hiện sức s&aacute;ng tạo của c&aacute;c đội vi&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n Th&agrave;nh phố. Qua đ&oacute;, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao t&iacute;nh tự gi&aacute;c của đội vi&ecirc;n v&agrave; t&iacute;nh tự quản của tổ chức Đội, gi&uacute;p đội vi&ecirc;n r&egrave;n luyện, ph&aacute;t triển to&agrave;n diện. Đồng thời, tăng cường c&aacute;c giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng c&acirc;u lạc bộ, đội nh&oacute;m năng khiếu, theo sở th&iacute;ch cho đội vi&ecirc;n, học sinh trong trường học v&agrave; hệ thống Nh&agrave; Thiếu nhi tại Th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần &ldquo;X&acirc;y dựng Đội vững mạnh, c&ugrave;ng tiến bước l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30521/thi%20nghi%20thuc.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng qua hội thi, Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện c&oacute; th&ecirc;m điều kiện, chất liệu thực tiễn để&nbsp;đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng t&aacute;c r&egrave;n luyện đội vi&ecirc;n, thực h&agrave;nh nghi thức Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30521/doi%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau một buổi thi k&eacute;o d&agrave;i đầy h&agrave;o hứng, Ban tổ chức đ&atilde; trao 8 giải A, 10 giải B v&agrave; 4 giải C cho c&aacute;c Li&ecirc;n đội c&oacute; phần tr&igrave;nh diễn xuất sắc nhất.</span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30521/Khong%20khi.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">MINH NGỌC - VĨNH L&Ecirc;&nbsp; - QUỐC TH&Aacute;I</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:14px">---</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:14px">Xem th&ecirc;m: Ph&oacute;ng sự của b&aacute;o Tuổi trẻ tr&ecirc;n youtube<a href="https://youtu.be/Zxr_LCj-h_Y"> TẠI Đ&Acirc;Y</a></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;