Hơn 3.000 đội viên TP. Hồ Chí Minh thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 01/4, tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n 23/9, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội thi Nghi thức Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Li&ecirc;n hoan &ldquo;Tiếng k&egrave;n đội ta&rdquo; 2018. Hội thi thu h&uacute;t hơn 3.000 đội vi&ecirc;n của 24 quận, huyện tham gia.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30521/chi%20phuong.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Li&ecirc;n hoan &quot;Tiếng k&egrave;n Đội ta&quot;, mỗi đội h&igrave;nh tham gia dự thi thực hiện một chương tr&igrave;nh biểu diễn trống k&egrave;n v&agrave; di chuyển nghệ thuật đội h&igrave;nh, trong đ&oacute; bắt buộc biểu diễn b&agrave;i h&aacute;t chủ đề năm học 2017 - 2018: &quot;Thiếu nhi sẵn s&agrave;ng&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham gia Hội thi Nghi thức Đội n&agrave;y l&agrave; Đội h&igrave;nh li&ecirc;n đội khối Trung học cơ sở đạt giải Nhất hội thi Nghi thức Đội cấp quận, huyện. Nội dung thi gồm: Động t&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tại chỗ, động t&aacute;c di động v&agrave; Nghi lễ Đội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu khai mạc hội thi, chị Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;cho biết hội thi g&oacute;p phần n&acirc;ng cao t&iacute;nh tự gi&aacute;c của đội vi&ecirc;n v&agrave; t&iacute;nh tự quản của tổ chức Đội, gi&uacute;p cho đội vi&ecirc;n r&egrave;n luyện, ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, trở th&agrave;nh &quot;Con ngoan, tr&ograve; giỏi&quot;, &quot;Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ&quot;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30521/chi%20phuong%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều năm qua, Hội thi Nghi thức Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Li&ecirc;n hoan &ldquo;Tiếng k&egrave;n đội ta&rdquo; đ&atilde; trở th&agrave;nh s&acirc;n chơi, m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện bổ &iacute;ch cho Chỉ huy Đội v&agrave; đội vi&ecirc;n của Th&agrave;nh phố. Hội thi được tổ chức với mong muốn tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi, thi đua r&egrave;n luyện th&acirc;n thể, thể hiện sức s&aacute;ng tạo của c&aacute;c đội vi&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n Th&agrave;nh phố. Qua đ&oacute;, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao t&iacute;nh tự gi&aacute;c của đội vi&ecirc;n v&agrave; t&iacute;nh tự quản của tổ chức Đội, gi&uacute;p đội vi&ecirc;n r&egrave;n luyện, ph&aacute;t triển to&agrave;n diện. Đồng thời, tăng cường c&aacute;c giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng c&acirc;u lạc bộ, đội nh&oacute;m năng khiếu, theo sở th&iacute;ch cho đội vi&ecirc;n, học sinh trong trường học v&agrave; hệ thống Nh&agrave; Thiếu nhi tại Th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần &ldquo;X&acirc;y dựng Đội vững mạnh, c&ugrave;ng tiến bước l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30521/thi%20nghi%20thuc.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng qua hội thi, Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện c&oacute; th&ecirc;m điều kiện, chất liệu thực tiễn để&nbsp;đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng t&aacute;c r&egrave;n luyện đội vi&ecirc;n, thực h&agrave;nh nghi thức Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30521/doi%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau một buổi thi k&eacute;o d&agrave;i đầy h&agrave;o hứng, Ban tổ chức đ&atilde; trao 8 giải A, 10 giải B v&agrave; 4 giải C cho c&aacute;c Li&ecirc;n đội c&oacute; phần tr&igrave;nh diễn xuất sắc nhất.</span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30521/Khong%20khi.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">MINH NGỌC - VĨNH L&Ecirc;&nbsp; - QUỐC TH&Aacute;I</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:14px">---</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:14px">Xem th&ecirc;m: Ph&oacute;ng sự của b&aacute;o Tuổi trẻ tr&ecirc;n youtube<a href="https://youtu.be/Zxr_LCj-h_Y"> TẠI Đ&Acirc;Y</a></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;