Quận 9 đoạt giải “Bàn tay vàng ngành Xây dựng”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 22/10, cụm X&acirc;y dựng &ndash; Giao th&ocirc;ng tổ chức Hội thi B&agrave;n tay v&agrave;ng ng&agrave;nh X&acirc;y dựng năm 2017 tại trường Cao đẳng X&acirc;y dựng TPHCM cơ sở 2 (đường số 11, P. Long B&igrave;nh, Quận 9). Quận Đo&agrave;n 9 xuất sắc gi&agrave;nh giải Nhất của Hội thi.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29628/5.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TPHCM, nhằm khuyến kh&iacute;ch lực lượng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao chất lượng chuy&ecirc;n m&ocirc;n cũng như ph&aacute;t hiện ra những đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&oacute; tay nghề giỏi để tuy&ecirc;n dương, từ đ&oacute; tạo nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cho th&agrave;nh phố, cụm X&acirc;y dựng &ndash; Giao th&ocirc;ng tổ chức Hội thi B&agrave;n tay v&agrave;ng ng&agrave;nh X&acirc;y dựng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến với Hội thi, 18 đội thi đến từ 15 cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n gồm c&aacute;c đơn vị trong cụm, Tổng C&ocirc;ng ty X&acirc;y dựng v&agrave; c&aacute;c quận huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.HCM, được chia th&agrave;nh đội 5 người (v&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n dự bị). C&aacute;c đội thi trải qua hai phần: thi trắc nghiệm l&yacute; thuyết về nghiệp vụ x&acirc;y dựng (15 ph&uacute;t &ndash; điểm tối đa 20 điểm) v&agrave; thi thực h&agrave;nh x&acirc;y trụ li&ecirc;n tường theo bản vẽ do Ban tổ chức cung cấp trong thời gian 120 ph&uacute;t. Ở phần thi thực h&agrave;nh, Ban gi&aacute;m khảo tiến h&agrave;nh chấm điểm dựa tr&ecirc;n nhiều ti&ecirc;u ch&iacute;: cảm quan, thao t&aacute;c, độ phẳng c&aacute;c mặt, độ vu&ocirc;ng g&oacute;c, độ vững chắc, vệ sinh m&ocirc;i trường, theo thang điểm 80.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29628/5.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kết th&uacute;c Hội thi, Quận Đo&agrave;n 9 vượt qua nhiều đội thi gi&agrave;nh giải Nhất chung cuộc. Giải Nh&igrave; thuộc về đội Tổng C&ocirc;ng ty IDICO (Đo&agrave;n khối Bộ X&acirc;y dựng). Chi Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Nabicon (Quận Đo&agrave;n 2) v&agrave; Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty X&acirc;y dựng S&agrave;i G&ograve;n đạt giải Ba. Hội thi cũng trao 6 giải khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c đơn vị: Quận Đo&agrave;n Thủ Đức; C&ocirc;ng ty Cổ phần X&acirc;y dựng số 14, C&ocirc;ng ty x&acirc;y dựng số 1 (Đo&agrave;n khối Bộ X&acirc;y dựng); Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n; C&ocirc;ng ty Đại Đồng T&acirc;m (Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n); C&ocirc;ng ty Cổ phần đầu tư X&acirc;y dựng Thanh ni&ecirc;n 2 (Đo&agrave;n khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi cũng l&agrave; cơ hội để c&aacute;c đơn vị giao lưu, học hỏi th&ecirc;m kiến thức về x&acirc;y dựng. Anh Nguyễn Viết T&acirc;m (th&agrave;nh vi&ecirc;n đội Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n) chia sẻ: &ldquo;L&agrave; đơn vị kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n về x&acirc;y dựng, đến với hội thi, đội cũng gặp một ch&uacute;t kh&oacute; khăn ở thao t&aacute;c chưa kh&eacute;o l&eacute;o. Nhưng t&ocirc;i cảm thấy rất vui v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch để c&aacute;c đơn vị vừa giao lưu vừa trau dồi, n&acirc;ng cao chất lượng tay nghề.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>YẾN NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;