Tìm ra 7 đội xuất sắc vào vòng chung kết Liên hoan hợp xướng năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&ecirc;m thi thứ 2 của v&ograve;ng loại Li&ecirc;n hoan hợp xướng với chủ đề &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; đ&atilde; được diễn ra tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n v&agrave;o tối 16/9. Đ&acirc;y cũng l&agrave; đ&ecirc;m thi cuối c&ugrave;ng của v&ograve;ng loại để chọn ra những đội đi v&agrave;o v&ograve;ng chung kết xếp hạng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29387/IMG_3973.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&ecirc;m thi thứ 2 với sự tham gia của 8 đội thi đến từ: Hội LHTN Quận 4, Hội LHTN Quận 5, Hội LHTN Quận 8, Hội LHTN Quận 9, Hội LHTN Quận 11, Hội LHTN Quận 12, Hội LHTN Quận T&acirc;n B&igrave;nh, Hội LHTN Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với sự chuẩn bị chu đ&aacute;o, đầu tư nghi&ecirc;m t&uacute;c, c&aacute;c đội thi đ&atilde; đem đến những m&agrave;n tr&igrave;nh diễn xuất sắc, cống hiến cho kh&aacute;n giả những tiết mục c&oacute; chất lượng. C&aacute;c tiết mục dự thi xoay quanh chủ đề về t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, ngợi ca c&aacute;ch mạng, ngợi ca về tinh thần v&agrave; kh&aacute;t vọng của tuổi trẻ. C&aacute;c tiết mục dự thi đ&atilde; đem đến cho kh&aacute;n giả nhiều cảm x&uacute;c, khơi gợi l&ecirc;n niềm tự h&agrave;o, tự t&ocirc;n d&acirc;n tộc trong mỗi người.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kết th&uacute;c đ&ecirc;m thi thứ 2, Ban Gi&aacute;m khảo đ&atilde; chọn ra 7 đội xuất sắc nhất lọt v&agrave;o v&ograve;ng chung kết. 7 đội thi xuất sắc lọt v&agrave;o v&ograve;ng chung kết xếp hạng l&agrave;: Hội LHTN Quận 11, Hội LHTN Quận 10, Hội LHTN Quận T&acirc;n B&igrave;nh, Hội LHTN Quận 9, Hội LHTN Quận 5, Hội LHTN Quận G&ograve; Vấp v&agrave; Hội LHTN Quận B&igrave;nh Thạnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bạn L&ecirc; Anh Nguyễn (Đơn vị Hội LHTN Quận T&acirc;n B&igrave;nh) chia sẻ: &ldquo;Li&ecirc;n hoan l&agrave; một hoạt động rất bổ &iacute;ch v&agrave; l&iacute; th&uacute; cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n. Tham gia li&ecirc;n hoan m&igrave;nh cảm thấy rất vui, m&igrave;nh c&oacute; th&ecirc;m nhiều người bạn mới c&oacute; c&ugrave;ng niềm đam m&ecirc; ca h&aacute;t. M&igrave;nh cảm thấy rất tự h&agrave;o nhưng cũng kh&aacute; hồi họp khi đội của m&igrave;nh đ&atilde; lọt v&agrave;o đ&ecirc;m chung kết, m&igrave;nh v&agrave; cả đội sẽ c&ugrave;ng nhau tập luyện thật tốt cho đ&ecirc;m chung kết sắp tới&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng chung kết xếp hạng sẽ được tổ chức v&agrave;o l&uacute;c 20g00 ng&agrave;y 20/9 tại Nh&agrave; h&aacute;t Th&agrave;nh phố v&agrave; sẽ được truyền h&igrave;nh trực tiếp tr&ecirc;n k&ecirc;nh HTV1.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần X và Đại hội Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, hơn 30 bạn đoàn viên, thanh niên Phường 10, quận Phú Nhuận đã ra quân thực hiện công trình vẽ, trang trí mảng tường tại khu vực hẻm 16, Đặng Văn Ngữ từ ngày 23/9 đến 05/10/2017.

;