Giao lưu các vận động viên trẻ tiêu biểu trong SEA Games 29

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Trở về trong vinh quang từ SEA Gams 29 vừa qua, chiều 9/9, 9 vận động vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao đ&atilde; c&oacute; mặt hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n giao lưu với nhiều bạn trẻ v&agrave; người h&acirc;m mộ.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29373/IMG_1402.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm vinh danh tất cả những nỗ lực v&agrave; cống hiến của tuyển thủ nước nh&agrave;, Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. HCM tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu với vận động viện trẻ ti&ecirc;u biểu TP. HCM đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong SEA Games 29. Đến tham gia buổi giao lưu l&agrave; 9 c&aacute;i t&ecirc;n rất quen thuộc với những ai đ&atilde; nhiều ng&agrave;y theo d&otilde;i đội tuyển Việt Nam: L&ecirc; Thanh T&ugrave;ng (vận động vi&ecirc;n thể dục dụng cụ), L&ecirc; T&uacute; Chinh &ndash; L&ecirc; Thị Mộng Tuyền &ndash; Dương Thị Việt Anh (vận động vi&ecirc;n điền kinh), Đặng Thị Kiều Trinh &ndash; Trần Thị Kim Thanh &ndash; Chương Thị Kiều &ndash; Nguyễn Thị B&iacute;ch Th&ugrave;y &ndash; Huỳnh Như (đại diện đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nữ Việt Nam).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">SEA Games 29 đ&atilde; kết th&uacute;c 12 ng&agrave;y tranh t&agrave;i ch&iacute;nh thức giữa c&aacute;c vận động vi&ecirc;n của 11 quốc gia Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;. Với vị tr&iacute; thứ ba chung cuộc, c&aacute;c vận động vi&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; gi&agrave;nh 58 HCV, 50 HCB v&agrave; 60 HCĐ. Hơn tất cả vẻ đẹp của những tấm huy chương, đ&oacute; l&agrave; tinh thần ki&ecirc;n cường của c&aacute;c vận động vi&ecirc;n v&igrave; m&agrave;u cờ sắc &aacute;o d&acirc;n tộc, l&agrave; những giọt mồ h&ocirc;i đ&atilde; rơi trong những ng&agrave;y luyện tập vất vả, l&agrave; quyết t&acirc;m, l&agrave; &yacute; ch&iacute; thi đấu ki&ecirc;n cường v&igrave; một Việt Nam vinh quang.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Về những ng&agrave;y luyện tập chăm chỉ, cầu thủ Đặng Thị Kiều Trinh chia sẻ: &ldquo; C&oacute; ng&agrave;y cả đội phải luyện tập li&ecirc;n tục 2 tiếng đồng hồ dưới c&aacute;i n&oacute;ng 40&deg;C của H&agrave; Nội. Rồi c&ograve;n giai đoạn đội l&ecirc;n Bắc Ninh để tập thể lực, tuy thời tiết chịu ảnh hưởng của b&atilde;o nhưng vẫn phải ki&ecirc;n tr&igrave; luyện tập để chuẩn bị một thể lực thật tốt suốt qu&aacute; tr&igrave;nh thi đấu.&rdquo; Tuyển thủ n&agrave;y cũng chia sẻ một số c&acirc;u chuyện về cuộc sống với của những cầu thủ nữ. Tuy cũng c&oacute; những m&acirc;u thuẫn kh&oacute; tr&aacute;nh nhưng khi theo đuổi bộ m&ocirc;n b&oacute;ng đ&aacute;, tinh thần tập thể - đo&agrave;n kết được r&egrave;n luyện rất nhiều n&ecirc;n tất cả c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đều cố gắng dung h&ograve;a, v&igrave; một mục ti&ecirc;u chung l&agrave; thi đấu v&agrave; mang vinh quang về cho Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ograve;n với L&ecirc; Thanh T&ugrave;ng (vận động vi&ecirc;n thể dục dụng cụ đ&atilde; lập hat &ndash; trick 3 huy chương v&agrave;ng sau khi gi&agrave;nh huy chương v&agrave;ng đồng đội nam v&agrave; cả 2 huy chương v&agrave;ng c&aacute; nh&acirc;n ở nội dung nhảy chống v&agrave; x&agrave; k&eacute;p), anh bạn cũng gặp nhiều vấn đề với thời tiết trong qu&aacute; tr&igrave;nh luyện tập nhưng đ&oacute; chỉ l&agrave; một phần kh&oacute; khăn rất b&eacute; nhỏ đối với tất cả vận động vi&ecirc;n thể thao. T&ugrave;ng cũng chia sẻ mong muốn sẽ chạm tới Olympic để đem vinh quang cho đất nước trong tương lai sắp tới v&agrave; đang t&iacute;ch cực luyện tập mỗi ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vừa l&agrave; một vận động vi&ecirc;n v&agrave; cũng thuộc lớp trẻ của đất nước, với những cống hiến của ch&iacute;nh m&igrave;nh qua bộ m&ocirc;n điền kinh, vận động vi&ecirc;n điền kinh L&ecirc; T&uacute; Chinh (C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2016) &nbsp;cho biết: &ldquo;M&igrave;nh muốn gửi đến c&aacute;c bạn trẻ h&atilde;y cố gắng luyện tập thể thao n&acirc;ng cao thể lực để học tập v&agrave; cống hiến cho x&atilde; hội!&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi giao lưu, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. HCM trao tặng bằng khen cho những vận động vi&ecirc;n trẻ đ&atilde; mang về cho đất nước những tấm huy chương lấp l&aacute;nh đầy tự h&agrave;o - một trong những minh chứng cho tuổi trẻ nhiệt huyết của Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>YẾN NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;