Khai mạc hội thi “Tự hào sử Việt”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;ng ng&agrave;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; đồng loạt truy cập v&agrave; tham gia hội thi trực tuyến &ldquo;Tự h&agrave;o sử Việt&rdquo; lần 4 năm 2017 ngay sau buổi lễ khai mạc v&agrave;o s&aacute;ng 14/7.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28962/DSC_0033.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia thi&nbsp;trực tuyến &ldquo;Tự h&agrave;o sử Việt&rdquo;.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi năm nay tiếp tục được Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; b&aacute;o Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức với h&igrave;nh thức thi trực tuyến tr&ecirc;n trang điện tử <em>tuoitre.vn </em>hoặc tr&ecirc;n trang điện tử&nbsp; <em>thanhphotoiyeu.net</em> . Với chủ đề &ldquo;Theo bước ch&acirc;n những người anh h&ugrave;ng&rdquo;, Tự h&agrave;o sử Việt 2017 hướng đến kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y Thương binh &ndash; Liệt sỹ (27/7/1947 &ndash; 27/7/2017). Do đ&oacute; nội dung những c&acirc;u hỏi năm nay sẽ xoay quanh c&aacute;c gương anh h&ugrave;ng trong lịch sử Việt Nam, đặc biệt l&agrave; trong hai cuộc chiến tranh chống Ph&aacute;p v&agrave; chống Mỹ. Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; ban tổ chức hội thi cho biết: &ldquo;Năm nay cuộc thi sẽ c&oacute; nhiều đổi mới để kh&ocirc;ng đặt nặng việc t&iacute;ch lũy điểm số, một người c&oacute; thể tham gia nhiều lần, cốt yếu l&agrave; để người tham gia nắm vững kiến thức lịch sử qua c&aacute;c tr&ograve; chơi&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau khi ban tổ chức v&agrave; c&aacute;c vị l&atilde;nh đạo thực hiện nghi thức &ldquo;ấn n&uacute;t&rdquo; khai mạc để khởi động hệ thống thi trực tuyến, tất cả c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đến dự đ&atilde; đồng loạt truy cập v&agrave; bắt đầu đợt 1 của hội thi. C&ugrave;ng thời điểm đ&oacute;, h&agrave;ng ng&agrave;n c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tại c&aacute;c đơn vị, cơ sở Đo&agrave;n, trường học &hellip; cũng bắt đầu đăng k&yacute; v&agrave; tham gia c&aacute;c phần thi của m&igrave;nh. Hội thi sẽ diễn ra 3 đợt k&eacute;o d&agrave;i từ 14/7 đến 12 giờ ng&agrave;y 2/8.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết sau khi kết th&uacute;c mỗi đợt thi sẽ chọn ra 1 giải Nhất, 1 giải Nh&igrave;, 1 giải Ba v&agrave; 2 giải Khuyến kh&iacute;ch. Sau khi kết th&uacute;c hết 3 đợt sẽ c&ocirc;ng bố giải thưởng chung cuộc gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nh&igrave;, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến kh&iacute;ch v&agrave; 6 giải Tập thể. Tổng gi&aacute; trị giải thưởng của cuộc thi năm nay l&agrave; hơn 100 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;