Chiến sĩ Mùa hè xanh hăng hái khơi thông dòng kênh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 16/7, tại P. Hiệp B&igrave;nh Phước, Q. Thủ Đức, 400 chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh đ&atilde; t&iacute;ch cực bắt tay v&agrave;o nhiệm vụ khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng chảy Rạch &Ocirc;ng Một.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia hoạt động c&oacute; 200 chiến sĩ l&agrave; sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện từ c&aacute;c trường Đại học Luật, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m, Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức v&agrave; 200 chiến sĩ địa phương. Nhiệm vụ của c&aacute;c bạn trong ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng k&ecirc;nh d&agrave;i hơn 400m, rộng 12m, ph&aacute;t quang c&aacute;c bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh v&agrave; r&aacute;c thải c&aacute;c khu vực xung quanh. Dự kiến trong ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n, c&aacute;c chiến sĩ sẽ thu gom khoảng 10 xe r&aacute;c, mỗi xe nặng 7 tấn v&agrave; theo kế hoạch c&ocirc;ng tr&igrave;nh sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh trong 3 ng&agrave;y, tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c bạn chiến sĩ sẽ đẩy nhanh tiến độ ho&agrave;n th&agrave;nh xong nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28961/IMG_9223.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28961/IMG_9287.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn chiến sĩ hăng h&aacute;i khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng chảy tại&nbsp;Rạch &Ocirc;ng Một.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; c&ocirc;ng việc kh&aacute; kh&oacute; khăn v&agrave; nặng nhọc, song tinh thần của c&aacute;c chiến sĩ vẫn v&ocirc; c&ugrave;ng hăng h&aacute;i. Một số bạn đ&atilde; tham gia c&aacute;c m&ugrave;a trước v&agrave; đ&atilde; quen với những c&ocirc;ng việc n&agrave;y, vừa được ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ đ&atilde; hăng h&aacute;i tập trung v&agrave;o c&ocirc;ng việc. Trong khi đ&oacute;, bạn Nguyễn Hằng Hoa (sinh vi&ecirc;n năm nhất, Đại học Sư phạm Kỹ thuật) cho hay: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu em tham gia chiến dịch, d&ugrave; kh&aacute; mệt nhưng mọi người n&oacute;i chuyện với nhau r&ocirc;m rả n&ecirc;n rất vui. Chỉ mới bắt đầu từ s&aacute;ng nay nhưng em đ&atilde; quen được rất nhiều bạn, quan trọng hơn l&agrave; em cảm nhận m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m được một điều c&oacute; &iacute;ch&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; Trần Thị Anh Thư (42 tuổi, người d&acirc;n sinh sống ở khu vực Rạch &Ocirc;ng Một) chia sẻ: &ldquo;S&aacute;ng nay c&oacute; mấy bạn sinh vi&ecirc;n đến n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; kh&aacute;c hẳn, s&ocirc;i nổi so với ng&agrave;y thường. Mấy bạn l&agrave;m rất t&iacute;ch cực v&agrave; hiệu quả, di chuyển bao nhi&ecirc;u l&agrave; r&aacute;c, c&oacute; thế th&igrave; m&ocirc;i trường ở đ&acirc;y mới sạch v&agrave; bớt &ocirc; nhiễm hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Yacute; NHUNG &ndash; YẾN NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Đêm thi thứ 2 của vòng loại Liên hoan hợp xướng với chủ đề “Tôi yêu tổ quốc tôi” đã được diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên vào tối 16/9. Đây cũng là đêm thi cuối cùng của vòng loại để chọn ra những đội đi vào vòng chung kết xếp hạng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9 vừa qua, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 12, Quận Đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức lớp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho hơn 200 ĐVUT đợt 2 năm 2017.

;