Tạm biệt sáu ngày “Hào Khí Miền Đông”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 15/6, 210 trại sinh v&agrave; 49 anh chị phụ tr&aacute;ch đ&atilde; dừng ch&acirc;n tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố để dự lễ tổng kết kết th&uacute;c H&agrave;nh tr&igrave;nh du khảo &ldquo;H&agrave;o Kh&iacute; Miền Đ&ocirc;ng&rdquo; năm 2017 với chủ đề &ldquo;Theo bước ch&acirc;n những người Anh h&ugrave;ng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;H&agrave;o Kh&iacute; Miền Đ&ocirc;ng&rdquo; diễn ra từ ng&agrave;y 10/6 đến 15/6 tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Tỉnh T&acirc;y Ninh, Tỉnh B&igrave;nh Dương, Tỉnh Đồng Nai. Trong suốt s&aacute;u ng&agrave;y l&ecirc;n đường, c&aacute;c trại sinh di chuyển bằng xe đạp vượt qua chặng đường d&agrave;i hơn 300 km để thăm v&agrave; học tập tại c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ; thăm hỏi c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh H&ugrave;ng, c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, gia đ&igrave;nh thương binh, liệt sĩ tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c Tỉnh Đ&ocirc;ng Nam Bộ; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ thiếu nhi Việt Nam&rdquo; tại c&aacute;c tỉnh Đ&ocirc;ng Nam Bộ; gặp gỡ, giao lưu với c&aacute;c chứng nh&acirc;n lịch sử, đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu tại c&aacute;c tỉnh; giao lưu văn h&oacute;a, văn nghệ với đội vi&ecirc;n, thiếu nhi; tham quan c&aacute;c danh lam, thắng cảnh tại c&aacute;c tỉnh Đ&ocirc;ng Nam Bộ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Phạm Ngọc Tuyền &ndash; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, Trưởng ban tổ chức &ndash; đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; cao t&igrave;nh đo&agrave;n kết, gắn b&oacute; của c&aacute;c em thiếu nhi. Anh chia sẻ: &ldquo;Suốt s&aacute;u ng&agrave;y trại vừa qua, ch&uacute;ng ta đ&atilde; vượt qua chặng đường d&agrave;i cam go để đến c&aacute;c v&ugrave;ng đất, l&agrave;m quen được với nhiều người bạn mới. Mới ng&agrave;y n&agrave;o, ch&uacute;ng ta c&ograve;n bỡ ngỡ nhưng h&ocirc;m nay những điều lạ lẫm đ&atilde; trở th&agrave;nh quen. C&uacute; t&eacute; ng&atilde;, những cơn sốt, sạm nắng dọc đường c&oacute; lẽ sẽ trở th&agrave;nh h&agrave;nh trang, kỉ niệm đ&aacute;ng nhớ m&agrave; c&aacute;c em ghi nhớ tuổi nhỏ của m&igrave;nh. Cuộc sống ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng ngồi y&ecirc;n m&agrave; phải đi v&agrave; đến để trải nghiệm&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, c&aacute;c bạn trại sinh đ&atilde; c&ugrave;ng nhau h&aacute;t vang c&aacute;c ca kh&uacute;c v&agrave; c&ugrave;ng v&ograve;ng tay kề vai x&iacute;ch lại gần nhau. Ban tổ chức cũng trao c&aacute;c kỉ lục vui cho c&aacute;c bạn trại sinh như trại sinh khỏe mạnh nhất, yếu ớt nhất, &ldquo;th&aacute;nh sủi&rdquo;, rớt đo&agrave;n nhiều nhất, nặng k&iacute; nhất, nhẹ k&iacute; nhất,&hellip; v&agrave; trao phần thưởng cho c&aacute;c đội c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc. Trong đ&oacute;, giải Nhất thuộc về đội TP.HCM. Giải Nh&igrave; thuộc về B&igrave;nh Dương. Giải Ba l&agrave; T&acirc;y Ninh. Đồng giải khuyến kh&iacute;ch l&agrave; đội Đồng Nai v&agrave; Dầu Tiếng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau đ&oacute;, c&aacute;c trại sinh c&ugrave;ng xếp h&agrave;ng nối d&agrave;i l&ecirc;n s&acirc;n khấu bắt tay với c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch &ndash; người đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn suốt chặng đường vừa qua v&agrave; k&iacute; t&ecirc;n v&agrave;o cờ lệnh xuất qu&acirc;n để ghi dấu kỉ niệm chia xa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết, chương tr&igrave;nh do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức nhằm Gi&aacute;o dục v&agrave; khơi dậy l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tuy&ecirc;n truyền về lịch sử đấu tranh gi&agrave;nh độc lập, tự do của d&acirc;n tộc Việt Nam cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi, phụ tr&aacute;ch Đội th&agrave;nh phố; tạo điều kiện để đội vi&ecirc;n, thiếu nhi, phụ tr&aacute;ch Đội th&agrave;nh phố c&oacute; dịp đến thăm v&agrave; học tập tại c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ; tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh giao lưu với thiếu nhi tại c&aacute;c tỉnh Miền Đ&ocirc;ng Nam bộ; r&egrave;n luyện t&iacute;nh tự quản, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, kỹ năng sinh hoạt d&atilde; ngoại trong đội vi&ecirc;n, thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 24.4, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên” nhằm tìm ra giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức chính trị của người trẻ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện Công văn số 197 – CV/BQT ngày 16/4/2018 của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn về việc thực hiến phiếu khảo sát nhằm triển khai Đề án nâng cao khả năng tiếng Anh trong thanh thiếu nhi Việt Nam, Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai đến cơ sở Đoàn trực thuộc một số nội dung,

.
;