Tạm biệt sáu ngày “Hào Khí Miền Đông”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 15/6, 210 trại sinh v&agrave; 49 anh chị phụ tr&aacute;ch đ&atilde; dừng ch&acirc;n tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố để dự lễ tổng kết kết th&uacute;c H&agrave;nh tr&igrave;nh du khảo &ldquo;H&agrave;o Kh&iacute; Miền Đ&ocirc;ng&rdquo; năm 2017 với chủ đề &ldquo;Theo bước ch&acirc;n những người Anh h&ugrave;ng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;H&agrave;o Kh&iacute; Miền Đ&ocirc;ng&rdquo; diễn ra từ ng&agrave;y 10/6 đến 15/6 tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Tỉnh T&acirc;y Ninh, Tỉnh B&igrave;nh Dương, Tỉnh Đồng Nai. Trong suốt s&aacute;u ng&agrave;y l&ecirc;n đường, c&aacute;c trại sinh di chuyển bằng xe đạp vượt qua chặng đường d&agrave;i hơn 300 km để thăm v&agrave; học tập tại c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ; thăm hỏi c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh H&ugrave;ng, c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, gia đ&igrave;nh thương binh, liệt sĩ tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c Tỉnh Đ&ocirc;ng Nam Bộ; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ thiếu nhi Việt Nam&rdquo; tại c&aacute;c tỉnh Đ&ocirc;ng Nam Bộ; gặp gỡ, giao lưu với c&aacute;c chứng nh&acirc;n lịch sử, đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu tại c&aacute;c tỉnh; giao lưu văn h&oacute;a, văn nghệ với đội vi&ecirc;n, thiếu nhi; tham quan c&aacute;c danh lam, thắng cảnh tại c&aacute;c tỉnh Đ&ocirc;ng Nam Bộ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Phạm Ngọc Tuyền &ndash; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, Trưởng ban tổ chức &ndash; đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; cao t&igrave;nh đo&agrave;n kết, gắn b&oacute; của c&aacute;c em thiếu nhi. Anh chia sẻ: &ldquo;Suốt s&aacute;u ng&agrave;y trại vừa qua, ch&uacute;ng ta đ&atilde; vượt qua chặng đường d&agrave;i cam go để đến c&aacute;c v&ugrave;ng đất, l&agrave;m quen được với nhiều người bạn mới. Mới ng&agrave;y n&agrave;o, ch&uacute;ng ta c&ograve;n bỡ ngỡ nhưng h&ocirc;m nay những điều lạ lẫm đ&atilde; trở th&agrave;nh quen. C&uacute; t&eacute; ng&atilde;, những cơn sốt, sạm nắng dọc đường c&oacute; lẽ sẽ trở th&agrave;nh h&agrave;nh trang, kỉ niệm đ&aacute;ng nhớ m&agrave; c&aacute;c em ghi nhớ tuổi nhỏ của m&igrave;nh. Cuộc sống ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng ngồi y&ecirc;n m&agrave; phải đi v&agrave; đến để trải nghiệm&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, c&aacute;c bạn trại sinh đ&atilde; c&ugrave;ng nhau h&aacute;t vang c&aacute;c ca kh&uacute;c v&agrave; c&ugrave;ng v&ograve;ng tay kề vai x&iacute;ch lại gần nhau. Ban tổ chức cũng trao c&aacute;c kỉ lục vui cho c&aacute;c bạn trại sinh như trại sinh khỏe mạnh nhất, yếu ớt nhất, &ldquo;th&aacute;nh sủi&rdquo;, rớt đo&agrave;n nhiều nhất, nặng k&iacute; nhất, nhẹ k&iacute; nhất,&hellip; v&agrave; trao phần thưởng cho c&aacute;c đội c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc. Trong đ&oacute;, giải Nhất thuộc về đội TP.HCM. Giải Nh&igrave; thuộc về B&igrave;nh Dương. Giải Ba l&agrave; T&acirc;y Ninh. Đồng giải khuyến kh&iacute;ch l&agrave; đội Đồng Nai v&agrave; Dầu Tiếng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau đ&oacute;, c&aacute;c trại sinh c&ugrave;ng xếp h&agrave;ng nối d&agrave;i l&ecirc;n s&acirc;n khấu bắt tay với c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch &ndash; người đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn suốt chặng đường vừa qua v&agrave; k&iacute; t&ecirc;n v&agrave;o cờ lệnh xuất qu&acirc;n để ghi dấu kỉ niệm chia xa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết, chương tr&igrave;nh do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức nhằm Gi&aacute;o dục v&agrave; khơi dậy l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tuy&ecirc;n truyền về lịch sử đấu tranh gi&agrave;nh độc lập, tự do của d&acirc;n tộc Việt Nam cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi, phụ tr&aacute;ch Đội th&agrave;nh phố; tạo điều kiện để đội vi&ecirc;n, thiếu nhi, phụ tr&aacute;ch Đội th&agrave;nh phố c&oacute; dịp đến thăm v&agrave; học tập tại c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ; tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh giao lưu với thiếu nhi tại c&aacute;c tỉnh Miền Đ&ocirc;ng Nam bộ; r&egrave;n luyện t&iacute;nh tự quản, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, kỹ năng sinh hoạt d&atilde; ngoại trong đội vi&ecirc;n, thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, thúc đẩy tinh thần của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong tổ chức và thực hiện các phong trào hành động cách mạng, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9/2017, tại Công viên Văn hóa Láng Le, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ, đội – nhóm huyện Bình Chánh và Tuyên dương Chi hội vững tiến, câu lạc bộ - đội – nhóm mạnh tiêu biểu, thủ lĩnh câu lạc bộ - đội – nhóm tiêu biểu năm 2017.

;