350 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ dâng hoa cho Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 18/5, 350 đại biểu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ v&agrave; c&aacute;c đại biểu l&atilde;nh đạo Trung ương Đo&agrave;n, l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố, l&atilde;nh đạo c&aacute;c Sở, ban, ng&agrave;nh Th&agrave;nh phố đ&atilde; đến khu&ocirc;n vi&ecirc;n tượng B&aacute;c Hồ với thiếu nhi tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố để tham dự lễ d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa với B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/5/28362/C360_2017-05-18-07-25-31-538.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi đạt danh hiệu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu v&agrave; được bầu chọn từ c&aacute;c cấp, được sự giới thiệu của Ban Thường vụ Quận, Huyện Đo&agrave;n nơi địa phương đội vi&ecirc;n, thiếu nhi đang tham gia học tập, sinh hoạt Đội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, em H&agrave; Huỳnh Bảo Tr&acirc;n (trường THCS Đo&agrave;n Thị Điểm, Q.3) đ&atilde; đại diện cho 350 Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu ph&aacute;t biểu b&aacute;o c&ocirc;ng với B&aacute;c: &quot;Ch&uacute;ng ch&aacute;u rất x&uacute;c động v&agrave; tự h&agrave;o d&acirc;ng l&ecirc;n B&aacute;c những đ&oacute;a hoa tươi thắm v&agrave; b&aacute;o c&ocirc;ng với B&aacute;c những th&agrave;nh quả m&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố đạt được. Ch&uacute;ng ch&aacute;u xin hứa sẽ thực hiện nhiều th&agrave;nh quả hơn nữa, ngoan ngo&atilde;n, chăm học, si&ecirc;ng l&agrave;m, đo&agrave;n kết, gi&uacute;p đỡ mọi người để xứng đ&aacute;ng l&agrave; con ngoan tr&ograve; giỏi, đội vi&ecirc;n tốt&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau lễ b&aacute;o c&ocirc;ng, c&aacute;c đại biểu thiếu nhi sẽ tham gia H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Em y&ecirc;u Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo; với c&aacute;c địa điểm tham quan như Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Tp. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch,&nbsp;Trung t&acirc;m C&ocirc;ng nghệ sinh học Tp. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;Trung t&acirc;m Tuy&ecirc;n truyền v&agrave; Tiết kiệm năng lượng,...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh nằm trong khu&ocirc;n khổ Đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ th&agrave;nh phố năm 2017 với chủ đề &ldquo;Thiếu nhi Th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm&rdquo; do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức nhằm tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, g&oacute;p phần bồi dưỡng nh&acirc;n c&aacute;ch, n&acirc;ng cao tri thức cho đội vi&ecirc;n, tiếp tục r&egrave;n luyện trở th&agrave;nh người c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội, phấn đấu trở th&agrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, thúc đẩy tinh thần của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong tổ chức và thực hiện các phong trào hành động cách mạng, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9/2017, tại Công viên Văn hóa Láng Le, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ, đội – nhóm huyện Bình Chánh và Tuyên dương Chi hội vững tiến, câu lạc bộ - đội – nhóm mạnh tiêu biểu, thủ lĩnh câu lạc bộ - đội – nhóm tiêu biểu năm 2017.

;