18/5: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kỷ niệm 127 năm ng&agrave;y sinh của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2017) v&agrave; 76 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội Thiếu nhi&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 19/5/2017), Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố tổ chức Đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ năm 2017 với chủ đề: &ldquo;Thiếu nhi Th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm&rdquo; gắn với nhiều nội dung phong ph&uacute;, &yacute; nghĩa d&agrave;nh cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi. Đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ năm 2017 sẽ diễn ra từ 6g30 đến 17g00, ng&agrave;y 18/5/2017 tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố (Số 36, đường L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n, Quận 3) v&agrave; c&aacute;c địa điểm tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c em thiếu nhi tham gia Đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ năm nay ch&iacute;nh l&agrave; những đại biểu ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực như điển h&igrave;nh thiếu nhi l&agrave;m việc tốt; điển h&igrave;nh thiếu nhi học tốt, chăm ngoan; điển h&igrave;nh thiếu nhi vượt kh&oacute;, gi&uacute;p bạn vượt kh&oacute;; điển h&igrave;nh thiếu nhi chỉ huy Đội giỏi; điển h&igrave;nh thiếu nhi vận động vi&ecirc;n<s>,</s>nghệ sĩ nhỏ tuổi; điển h&igrave;nh thiếu nhi t&agrave;i năng trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo kế hoạch, đại biểu Đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ th&agrave;nh phố sẽ tham gia D&acirc;ng hoa b&aacute;o c&ocirc;ng của c&aacute;c Đại biểu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ diễn ra từ l&uacute;c 6g30 đến 7g30 ng&agrave;y 18/5/2017 <strong>tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố</strong>. Sau đ&oacute; 350 đại biểu thiếu nhi sẽ tham gia H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Em y&ecirc;u Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo; với c&aacute;c địa điểm tham quan như: <strong>Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Tp. Hồ Ch&iacute; Minh</strong> (s&ocirc;́ 14 đường Đinh Ti&ecirc;n Ho&agrave;ng, quận 1), <strong>Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n</strong> (s&ocirc;́ 227 đường Nguyễn văn Cừ, quận 5), <strong>Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch</strong> (s&ocirc;́ 86/2 Th&agrave;nh Th&aacute;i, Phường 12, Quận 10), <strong>Trung t&acirc;m C&ocirc;ng nghệ sinh học Tp. Hồ Ch&iacute; Minh</strong> (s&ocirc;́ 2374 Quốc lộ 1, phường Trung Mỹ T&acirc;y, quận 12), <strong>Trung t&acirc;m Tuy&ecirc;n truyền v&agrave; Tiết kiệm năng lượng</strong> (s&ocirc;́ 01 đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh), <strong>Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục Dạy nghề thiếu ni&ecirc;n th&agrave;nh phố</strong> (s&ocirc;́ 14 đường Nguyễn Văn Bảo, quận G&ograve; Vấp), <strong>B&aacute;o Tuổi Trẻ</strong> (s&ocirc;́ 60 đường Ho&agrave;ng Văn Thụ, quận Ph&uacute; Nhuận), <strong>Trường Trung cấp Du lịch v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Saigontourist</strong> (s&ocirc;́ 23/8 đường Ho&agrave;ng Việt, quận T&acirc;n B&igrave;nh), <strong>Nh&agrave; m&aacute;y nước Thủ Đức</strong> (s&ocirc;́ 02 đường L&ecirc; Văn Ch&iacute;, phường Linh Trung, quận Thủ Đức), <strong>C&ocirc;ng ty Cổ phần thực ph&acirc;̉m Cholimex</strong> (C40-43/I, đường số 7, Khu c&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p Vĩnh L&ocirc;̣c, huy&ecirc;̣n Bình Chánh).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Điểm nhấn của Đại hội l&agrave; Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ th&agrave;nh phố năm 2017 diễn ra từ l&uacute;c 14g00 đến 15g30 ng&agrave;y 18/5/2017 tại Hội trường Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố, trong đ&oacute; c&aacute;c em thiếu nhi c&ugrave;ng giao lưu với c&aacute;c điển h&igrave;nh Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu, giao lưu với đại biểu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu, tuy&ecirc;n dương, khen thưởng đại biểu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ th&agrave;nh phố, th&ocirc;ng điệp Đại hội gửi đội vi&ecirc;n, thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng qua Đại hội, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội đồng Đội th&agrave;nh phố mong muốn tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi, tuy&ecirc;n dương v&agrave; nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ thực hiện tốt &ldquo;5 điều B&aacute;c Hồ dạy&rdquo;; Đồng thời, khẳng định vị tr&iacute; của tổ chức Đội, thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c lực lượng x&atilde; hội đối với việc bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng v&agrave; x&acirc;y dựng tổ chức Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t triển vững mạnh.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, thúc đẩy tinh thần của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong tổ chức và thực hiện các phong trào hành động cách mạng, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9/2017, tại Công viên Văn hóa Láng Le, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ, đội – nhóm huyện Bình Chánh và Tuyên dương Chi hội vững tiến, câu lạc bộ - đội – nhóm mạnh tiêu biểu, thủ lĩnh câu lạc bộ - đội – nhóm tiêu biểu năm 2017.

;