Rèn luyện kĩ năng cho Huấn luyện viên Công tác Đội bậc 1 cấp Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, 72 trại sinh Trại c&ocirc;ng nhận Huấn luyện vi&ecirc;n C&ocirc;ng t&aacute;c Đội bậc 1 cấp Th&agrave;nh phố lần II năm 2017 đ&atilde; tham gia thi r&egrave;n luyện kĩ năng để n&acirc;ng cao c&ocirc;ng t&aacute;c nghiệp vụ phụ tr&aacute;ch Đội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c trại sinh được chia th&agrave;nh từng nh&oacute;m nhỏ để thi xoay v&ograve;ng ở từng trạm với ba phần: t&igrave;m hiểu kiến thức chung, nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; kĩ năng hoạt động. Điểm mới của Trại năm nay l&agrave; th&iacute; sinh được hướng dẫn thực hiện c&aacute;c kĩ năng thực hảnh x&atilde; hội như khi&ecirc;u vũ, ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, giao tiếp với người nước ngo&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở trạm Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố, c&aacute;c th&iacute; sinh thực hiện thi t&igrave;m hiểu kiến thức chung về những kiến thức lịch sử Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, lịch sử, địa l&iacute;, văn h&oacute;a&hellip; Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c phụ tr&aacute;ch Đội c&ograve;n dự thi kĩ năng ph&ograve;ng vệ với c&aacute;c thế v&otilde; đối kh&aacute;ng, nhập vai l&agrave;m hướng dẫn vi&ecirc;n c&aacute;c ph&ograve;ng truyền thống của Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố để thuyết tr&igrave;nh về c&aacute;c phong tr&agrave;o thiếu nhi, c&aacute;c hiểu biết về hoạt động thiếu nhi quốc tế,...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Khắc Nghĩa (đơn vị Q. Thủ Đức) chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh nghĩ phần thi kh&oacute; nhất l&agrave; thuyết tr&igrave;nh v&igrave; phải c&oacute; kiến thức, hiểu biết về c&aacute;c phong tr&agrave;o thiếu nhi, phải n&oacute;i thật thu h&uacute;t v&agrave; l&agrave;m sao để c&aacute;c em dễ hiểu nhất&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại trạm c&ocirc;ng vi&ecirc;n 30/4, thử th&aacute;ch của c&aacute;c nh&oacute;m l&agrave; phải thuyết phục v&agrave; hướng dẫn một du kh&aacute;ch h&aacute;t 1 b&agrave;i h&aacute;t,&nbsp;đồng thời tặng cho họ huy hiệu của Đội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/3/27692/IMG_3212.JPG" style="height:90%; width:90%" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&oacute;m th&iacute; sinh d&ugrave;ng kỹ năng ngoại ngữ v&agrave; thuyết phục&nbsp;du kh&aacute;ch h&aacute;t một b&agrave;i h&aacute;t.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi tỏa ra, một nh&oacute;m th&iacute; sinh đ&atilde; di chuyển về khu vực đường s&aacute;ch TP, v&agrave; đ&atilde; gặp được 2 nữ du kh&aacute;ch Nga. Đặc biệt, 2 nữ du kh&aacute;ch n&agrave;y biết kh&aacute; r&otilde; về Th&agrave;nh phố, về B&aacute;c Hồ. Do đ&oacute;, khi c&aacute;c bạn hướng dẫn họ h&aacute;t 2 c&acirc;u đầu của b&agrave;i Như c&oacute; B&aacute;c Hồ trong ng&agrave;y vui đại thắng, 2 du kh&aacute;ch h&aacute;t rất dễ d&agrave;ng v&agrave; vui vẻ. Sau đ&oacute; nh&oacute;m đ&atilde; tận tay g&agrave;i huy hiệu Đội l&ecirc;n &aacute;o của họ. Rất nhanh ch&oacute;ng, c&aacute;c nh&oacute;m c&ograve;n lại cũng ho&agrave;n th&agrave;nh thử th&aacute;ch chỉ trong chưa đến 10 ph&uacute;t.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại trạm Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c cụm phải ho&agrave;n th&agrave;nh thử th&aacute;ch nhảy một số điệu vũ thật ch&iacute;nh x&aacute;c. Dưới sự hướng dẫn của một nữ huấn luyện vi&ecirc;n khi&ecirc;u vũ, c&aacute;c bạn th&iacute; sinh đ&atilde; kh&aacute; dễ d&agrave;ng vượt qua thử th&aacute;ch n&agrave;y với những động t&aacute;c cơ bản. Hơi mệt, mồ h&ocirc;i ướt &aacute;o nhưng bạn n&agrave;o cũng vui cười v&agrave; selfie c&ugrave;ng nhau.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trạm xa nhất trong h&agrave;nh tr&igrave;nh thử th&aacute;ch s&aacute;ng 1/3 l&agrave; tại lực lượng Cảnh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y (PCCC) Quận 4. Kỹ năng &ldquo;Ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ&rdquo; v&agrave; &ldquo;Tho&aacute;t hiểm&rdquo; l&agrave; hai nhiệm vụ m&agrave; mỗi th&iacute; sinh phải vượt qua. Với sự hướng dẫn chi tiết v&agrave; hỗ trợ nhiệt t&igrave;nh từ c&aacute;c anh chiến sĩ cảnh s&aacute;t&nbsp; PCCC, c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; thực hiện 3 phần thử th&aacute;ch li&ecirc;n ho&agrave;n gồm: vượt chướng ngại vật, dập lửa v&agrave; đu thang d&acirc;y tho&aacute;t hiểm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh được diễn ra từ ng&agrave;y 1.3 đến 3.3 ở Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c địa điểm di t&iacute;ch lịch sử, văn h&oacute;a tại Th&agrave;nh phố nhằm tạo m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện, bổ sung kiến thức, n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi cho Phụ tr&aacute;ch Đội Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY &ndash; PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;