Infographic

Infographic

Dấu ấn Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề" qua các con số thể hiện sức sống của một mô hình trang bị kỹ năng, nghiệp vụ và vinh danh những học sinh, sinh viên xuất sắc về kiến thức và khả năng thực hành, khẳng định chất lượng đào tạo tại các trường nghề.

Biểu trưng của Hội với đường nét đơn giản, hiện đại, màu sắc hài hòa thể hiện sự đoàn kết, thân ái, động viên lớp trẻ hướng đến tương lai: Vì Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa giàu mạnh và văn minh, vì cuộc sống hạnh phúc hòa bình của thanh niên Việt Nam.

Agile Việt Nam
;