Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Chỉ thị
Chương trình
Công văn
Báo cáo
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Lịch làm việc
Quy chế
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Thư mời
Thông báo
Quyết định
Quy định
Văn kiện - Nghị quyết
Văn bản của UBKT
Thông tri
Số liệu
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Văn Bản Năm 2023
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
8524014
Báo cáo Thứ ba, 23-07-2024
Báo cáo 79/BC-ĐTN về sơ kết việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2011
tải file tải file
Báo cáo 78/BC-ĐTN Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ – TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
tải file tải file
Báo cáo 67/BC-ĐTN Chuyên đề Giải pháp công tác Đoàn trong điều kiện học chế tín chỉ tại các trường đại học, cao đẳng
tải file tải file
Báo cáo 66/BC-ĐTN Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 10/2011
tải file tải file
Báo cáo 64/BC-ĐTN Kết quả Chiến dịch Thanh niên Công nhân tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” Lần thứ X – Năm 2011
tải file tải file
Báo cáo 62/BC-ĐTN Sơ kết 01 năm triển khai và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới giai đoạn 2009 - 2012
tải file tải file
Báo cáo 61/BC-ĐTN Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình Dự bị đoàn viên trong trường học
tải file tải file
Báo cáo 58/BC-ĐTN Sơ kết việc thực hiện xây dựng chi đoàn mạnh thông qua việc thực hiện Chi đoàn theo tiêu chí “3 nắm – 3 biết – 3 làm” giai đoạn 2007 - 2010
tải file tải file
Báo cáo 56/BC-ĐTN Tổng kết các hoạt động tình nguyện Hè năm 2011
tải file tải file
Báo cáo 55/BC-ĐTN Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố Quý 3 năm 2011
tải file tải file
Báo cáo 54/BC-ĐTN Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 9/2011
tải file tải file
Báo cáo số 51/BC-ĐTN Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 8/2011
tải file tải file
Báo cáo số 50/BC-ĐTN Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 (từ ngày 25/7 đến 15/8/2011)
tải file tải file
Báo cáo số 48/BC-ĐTN công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố 6 tháng đầu năm 2011 – Năm Thanh niên
tải file tải file
BCSL 6 tháng đầu năm 2011 BCSL 6 tháng đầu năm 2011
Báo cáo số 46/BC-ĐTN Sơ kết công tác tăng cường tổ chức hoạt động và xây dựng Đoàn - Hội tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 6 tháng đầu năm 2011
tải file tải file
Báo cáo số 44/BC-ĐTN công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 7/2011
tải file tải file
Báo cáo số 42/BC-ĐTN Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 (từ ngày 25/5 đến 25/7/2011)
tải file tải file
Báo cáo số 31/BC-ĐTN Báo cáo nhanh đầu hè - 2011 (Từ ngày 1/6 đến 10/6/2011)
tải file tải file
Báo cáo số 30/BC-ĐTN Tổng kết Hội thi trực tuyến “Hành trình theo chân Bác” Năm 2011
tải file tải file
Báo cáo số 25/BC-ĐTN Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 (từ ngày 15/5 đến 25/5/2011)
tải file tải file
Báo cáo số 23/BC-ĐTN Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 (từ ngày 10/3 đến 15/5/2011)
tải file tải file
Báo cáo số 19/BC-ĐTN Kết quả tổ chức đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2011)
tải file tải file
báo cáo số 18/BC-ĐTN Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố Quý 1 – Năm Thanh niên 2011
tải file tải file
Báo cáo só 14/BC-ĐTN Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010
tải file tải file
Báo cáo số 13/BC-ĐTN Kết quả công trình “Làm sạch đẹp, an toàn 8.000 trụ điện và trụ chiếu sáng công cộng trên địa bàn quận 1” - Đợt 1
tải file tải file
Báo cáo số 10/BC-ĐTN Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Học kỳ I - năm học 2010 - 2011
tải file tải file
Báo cáo số 09/BC-ĐTN Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 01/2011
tải file tải file
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên