Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Chỉ thị
Chương trình
Công văn
Báo cáo
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Lịch làm việc
Quy chế
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Thư mời
Thông báo
Quyết định
Quy định
Văn kiện - Nghị quyết
Văn bản của UBKT
Thông tri
Số liệu
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Văn Bản Năm 2023
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
8524001
Hướng dẫn Thứ ba, 23-07-2024
Hướng dẫn số 23/HD-ĐTN về công tác bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội và bổ sung một số nội dung công tác nhân sự
tải file tải file
Hướng dẫn 22/HD-ĐTN Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam thực hành tiết kiệm” Phương châm: “Hành động nhỏ, lợi ích lớn” Giai đoạn từ nay đến hết năm 2012
tải file tải file
Hướng dẫn số 20/HD-ĐTN về quy trình và thủ tục thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận, thành lập, giải thể, điều chỉnh cấp bộ Đoàn, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức Đoàn các cấp
tải file tải file
mẫu đính kèm mẫu đính kèm
Hướng dẫn số 19/HD-ĐTN về triển khai, thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” trong giáo viên, giảng viên trẻ Thành phố Hồ Chí Minh
tải file tải file
Hướng dẫn số 18/HD-ĐTN về quy trình, thủ tục giới thiệu cán bộ ứng cử, chỉ định bổ sung, chuẩn y công nhận Ban Chấp hành Đoàn các cấp
tải file tải file
Hướng dẫn số 17/HD-ĐTN về công tác tổ chức Đại hội và Hội nghị đại biểu quận - huyện Đoàn và tương đương
tải file tải file
mẫu đính kèm mẫu đính kèm
Hướng dẫn số 16/HD-ĐTN v/v thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Đoàn giai đoạn 2011 – 2012, chuẩn bị cho Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017
tải file tải file
Hướng dẫn 15/HD - ĐTN v/v Thực hiện cuộc vận động “4 Xây, 3 Chống” Giai đoạn 2011 - 2015
tải file tải file
Hướng dẫn 14/HD - ĐTN v/v Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm Tháng 9-11/2011
tải file tải file
Hướng dẫn số 13/HD-ĐTN V/v đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn khu vực Quận - Huyện, Công nhân lao động và Lực lượng vũ trang năm 2011
tải file tải file
Hướng dẫn số 12/HD-ĐTN Công tác đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị Sự nghiệp, Doanh nghiệp, Ban, Trung tâm trực thuộc Thành Đoàn năm 2011
tải file tải file
Hướng dẫn số 11/HD-ĐTN Công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong Quý III/2011
tải file tải file
Hướng dẫn số 10/HD-ĐTN Thực hiện công tác khen thưởng hoạt động hè và các chiến dịch tình nguyện hè năm 2011
tải file tải file
Hướng dẫn số 09/HD-ĐTN tổ chức thực hiện 2 Ngày cùng hành động trong chiến dịch tình nguyện Hành quân Xanh lần thứ V – năm 2011
tải file tải file
Hướng dẫn số 08/HD-ĐTN v/v đánh giá phân loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Trường học năm học 2010 - 2011
tải file tải file
Hướng dẫn số 07/HD-ĐTN Công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong Quý II/2011
tải file tải file
Hướng dẫn số 06/HD-ĐTN Công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011 – 2016
tải file tải file
Hướng dẫn số 05/HD-ĐTN Tổ chức thực hiện phong trào “Xung kích hội nhập kinh tế quốc tế” trong đoàn viên thanh niên thành phố (giai đoạn 2011 – 2012)
tải file tải file
Hướng dẫn số 04/HD-ĐTN Tổ chức thực hiện 4 Ngày Cùng hành động “Vì môi trường thành phố văn minh hiện đại” trong Năm thanh niên 2011
tải file tải file
Hướng dẫn số 03/HD-ĐTN Tổ chức sinh hoạt chi đoàn “Khi tôi 18”
tải file tải file
Hướng dẫn số 02/HD-ĐTN Tổ chức "Ngày đoàn viên cùng hành động" Năm 2011
tải file tải file
Hướng dẫn số 01/HD-ĐTN quy trình thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ
tải file tải file
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên