Thông báo nhận hồ sơ Giải thưởng Euréka 2009

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Thông báo nhận hồ sơ Giải thưởng</title> <style type="text/css"> p.MsoNormal {margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:VNI-Times; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; } p.MsoFooter {margin-bottom:.0001pt; tab-stops:center 216.0pt right 432.0pt; font-size:12.0pt; font-family:VNI-Times; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; } a:link {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} .style1 { font-family: Arial; } .style2 { font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 10pt; } .style3 { font-size: 10pt; } .style4 { font-family: Arial; font-size: 10pt; } .style5 { font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 10pt; color: #0000FF; } </style> </head> <body> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; page-break-after: avoid; mso-outline-level: 1"> <span lang="EN-US" class="style5">Thông báo nhận hồ sơ Giải thưởng Euréka 2009<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; page-break-after: avoid; mso-outline-level: 1"> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-weight: bold" class="style4"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="EN-US" class="style4">Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - cơ quan thường trực Giải thưởng Khoa học sinh viên - Euréka lần thứ 11 năm 2009 vừa ra thông báo về việc nộp đề tài và đăng ký tham gia Giải thưởng Khoa học sinh viên - Euréka lần thứ 11 năm 2009 như sau:<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-weight: bold" class="style4"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-style: italic" class="style2">Đối các với tác giả<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="EN-US" class="style4">- Thực hiện phiếu đăng ký công trình tham dự Giải thưởng của các tác giả hay nhóm tác giả công trình (1 bản theo M1, có dán ảnh 3x4).<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="EN-US" class="style4">- Mỗi công trình dự giải nộp về Ban tổ chức Giải thưởng cấp thành <span style="mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic">2 quyển</span> đề tài công trình nghiên cứu, 01 bản báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu (tối đa 2 trang giấy A4) và 01 bản báo cáo Powepoint và (kèm theo 1 đĩa CD lưu toàn bộ công trình nghiên cứu, tất cả các báo công trình phải sử dụng Unicode font Times New Rooman cở chữ 12, danh sách tổng hợp thí sinh tham dự của các trường gửi lên làm bằng Microsoft Excel). Riêng các công trình thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin cần gởi kèm theo chương trình nguồn bằng đĩa CD (nếu có).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFooter" style="text-align: justify"> <span lang="EN-US" class="style4">Lưu ý : Tác giả có công trình tham dự phải đăng ký đúng theo lĩnh vực và chuyên ngành dự thi. Những hồ sơ nộp về Ban tổ chức cấp thành không đúng theo thể lệ giải thưởng chúng tôi sẽ không tiếp nhận.Tất cả các biểu mẫu liên quan đến giải thưởng SV NCKH<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>– Euréka<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>năm 2009. Đề nghị các trường vui lòng vào website: <a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/"> www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn</a> trong Văn bản Thành Đoàn năm 2009 vào mục liên tịch kế hoạch số 07/KH-LT của BTV Thành Đoàn ngày 10/6/2009 để tải về. <o:p></o:p> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="EN-US" class="style4"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-style: italic" class="style2">Đối với Đoàn trường, phòng quản lý khoa học các trường<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="EN-US" style="letter-spacing: -.3pt" class="style4">- Thực hiện bảng tổng hợp danh mục các công trình đăng ký tham gia giải thưởng của Ban Tổ chức cấp trường (1 bản theo mẫu M2).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="EN-US" class="style4">- Đối với đề tài tham dự Giải thưởng là luận văn tốt nghiệp xuất sắc phải kèm theo bảng điểm đánh giá Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp cấp trường xác nhận (yêu cầu bắt buộc). <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="EN-US" class="style4"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-US" class="style4">Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ:</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;" class="style3"> </span><span lang="EN-US" class="style3"> <span style="mso-bidi-font-weight: bold" class="style1">Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ</span></span><span lang="EN-US" style="font-size: 13.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span lang="EN-US" class="style4"> - số 1 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span> Điện thoại : 38 233. 363 - 0968.755.216 (găp A. Võ Hồng Trang). Hồ sơ nộp chậm nhất là 17g00 ngày 30/9/009 (thứ tư).<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="EN-US" class="style4"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right"> <span lang="EN-US" class="style4"><strong>M.H</strong></span><span style="letter-spacing: -.1pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial;"> <span lang="EN-US" class="style3"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;