Đoàn TCT Điện lực: Ngày hội hiến máu tình nguyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tiếp tục chuỗi hoạt động chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 22 năm 2023 nh&acirc;n dịp kỷ niệm 76 năm Ng&agrave;y Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) v&agrave; hưởng ứng &quot;Nối mạch tri &acirc;n&quot; của Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n EVN, vừa qua, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n TCT Điện lực TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp c&ugrave;ng Bệnh viện Truyền m&aacute;u huyết học TP.HCM tổ chức Ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện &ldquo;Giọt m&aacute;u hồng - sẻ chia y&ecirc;u thương&rdquo;.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u đ&atilde; nhận được sự hưởng ứng nhiệt t&igrave;nh của hơn 170 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n đăng k&yacute; tham gia v&agrave; c&oacute; 217,8 đơn vị m&aacute;u quy đổi, g&oacute;p th&ecirc;m v&agrave;o nguồn m&aacute;u dự trữ để sẵn s&agrave;ng phục vụ cho người bệnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;Một giọt m&aacute;u cho đi, một cuộc đời ở lại&quot;.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36449/HIEN MAU.jpg" style="height:443px; width:590px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36449/HIEN MÁU 2.jpg" style="height:320px; width:590px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>TẤN KHƯƠNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 12-10 tại cơ sở cai nghiệm ma túy Nhị Xuân huyện Hóc Môn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin”, tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng”. Cũng trong dịp này Ban thư ký Hội Liên hiệp thanh niên thành phố tuyên dương các gương “thanh niên tiến bộ”, các mô hình câu lạc bộ tiêu biểu.

Agile Việt Nam
;