Quận 2: Công trình thanh niên "Cải tạo khu vui chơi thanh thiếu nhi"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, Quận Đo&agrave;n&nbsp;2 đ&atilde; tổ chức Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Cải tạo s&acirc;n chơi cho thanh thiếu nhi&rdquo; tại phường C&aacute;t L&aacute;i, Quận 2.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 89 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 &ndash; 26/3/2020) v&agrave; tổ chức c&aacute;c hoạt động hưởng ứng đợt thi đua 200 ng&agrave;y ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng c&aacute;c cấp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thanh thiếu nhi Quận 2 c&oacute; kh&ocirc;ng gian sinh hoạt, vui chơi, củng cố đời sống tinh thần cho thiếu nhi; Đo&agrave;n vi&ecirc;n - thanh ni&ecirc;n Quận 2 đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p 260 ng&agrave;y c&ocirc;ng t&igrave;nh nguyện, cải tạo b&atilde;i đất trống phường C&aacute;t L&aacute;i th&agrave;nh s&acirc;n chơi thanh thiếu nhi với c&aacute;c hạng mục: cải tạo đổ b&ecirc; t&ocirc;ng mặt bằng, sơn vẽ mảng tường ph&aacute;p luật, lắp đặt 05 tr&ograve; chơi trẻ em ngo&agrave;i trời (02 bập b&ecirc;nh, 01 th&uacute; nh&uacute;n, 01 x&iacute;ch đu, 01 cồn c&aacute;t), 04 ghế đ&aacute;, 01 tủ thuốc sơ cấp cứu cộng đồng, v&agrave; 02 tr&ograve; chơi d&acirc;n gian,...với tổng kinh ph&iacute; hơn 90 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33315/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>H&igrave;nh ảnh khu đất trống trước khi được cải tạo</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33315/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>H&igrave;nh ảnh khu đất sau khi được cải tạo th&agrave;nh s&acirc;n chơi</em></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33315/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Mảng tường ph&aacute;p luật&nbsp;</em></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33315/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>S&acirc;n chơi&nbsp;được trang bị tủ thuốc sơ cấp cứu cộng đồng</em></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33315/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>BCH Quận Đo&agrave;n 2 b&agrave;n giao c&ocirc;ng vi&ecirc;n về UBND phường C&aacute;t L&aacute;i quản l&yacute;</em></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&igrave;nh ảnh về Ng&agrave;y c&ocirc;ng t&igrave;nh nguyện của Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Quận 2 như: Sơn v&agrave; t&aacute;i chế vỏ b&aacute;nh xe th&agrave;nh bồn c&acirc;y; sơn vẽ mảng tường ph&aacute;p luật; lắp đặt tủ thuốc sơ cấp cứu cộng đồng; sơn vẽ tr&ograve; chơi d&acirc;n gian;&hellip;</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33315/11.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33315/13.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33315/15.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em Nguyễn Thị Thảo &ndash; thiếu nhi phường C&aacute;t L&aacute;i chia sẻ: &quot;Em rất vui v&agrave; cảm ơn c&aacute;c anh chị đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Quận 2 đ&atilde; cải tạo, thay &aacute;o mới cho mảng tường, lắp đặt tr&ograve; chơi, biến một mảnh đất trống th&agrave;nh địa điểm sinh hoạt, vui chơi cho tụi em. Sau n&agrave;y lớn l&ecirc;n, em cũng muốn được giống c&aacute;c anh chị, được l&agrave;m việc c&oacute; &iacute;ch cho mọi người&quot;. Nụ cười&nbsp;của em sẽ l&agrave; động lực cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Quận 2 tiếp tục tổ chức thực hiện c&aacute;c hoạt động thiết thực cho người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n trong thời gian sắp tới.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THỦY GI&Aacute;P</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;