Y Nhật Quang đắc cử tân chủ tịch Hội Sinh viên Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31425/IMG20180928140757%20-%20Copy.jpg" style="height:352px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đại hội Hội Sinh vi&ecirc;n t</strong><strong>rường Cao đẳng Kinh tế Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (HCE)</strong><strong>&nbsp;nhiệm kỳ V</strong><strong>&nbsp;đ&atilde; diễn ra</strong><strong>&nbsp;v&agrave;o s&aacute;ng 28/9 </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội c&oacute; sự tham dự của thầy Trần Nguy&ecirc;n H&ugrave;ng &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n phụ tr&aacute;ch thanh ni&ecirc;n, đồng ch&iacute; T&ocirc; Minh Hiếu &ndash; c&aacute;n bộ văn ph&ograve;ng Hội Sinh vi&ecirc;n VN&nbsp;th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Hồ Nguyễn Quốc Bảo &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, c&ugrave;ng qu&yacute; thầy c&ocirc; đại diện c&aacute;c ph&ograve;ng ban,&nbsp;c&aacute;c đồng ch&iacute; cựu&nbsp;c&aacute;n bộ Hội c&ugrave;ng 108 đồng ch&iacute; đại diện cho hơn 4000 sinh vi&ecirc;n HCE .</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau hai&nbsp;phi&ecirc;n l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c, tr&aacute;ch nhiệm, kh&ocirc;ng k&eacute;m phần trẻ trung, nhiệt huyết, đại hội đ&atilde; nghe đồng ch&iacute; Kh&aacute;nh To&agrave;n - chủ tịch Hội SV trường nhiệm kỳ IV b&aacute;o c&aacute;o tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n nhiệm kỳ IV, b&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm BCH HSV nhiệm kỳ IV. Tại đại hội, c&aacute;c c&aacute;n bộ Hội SV trường đ&atilde;&nbsp;thảo luận s&ocirc;i nổi&nbsp;về chủ đề, kế hoạch v&agrave; phương hướng hoạt động&nbsp;của&nbsp;nhiệm kỳ V.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31425/IMG20180928141241%20-%20Copy.jpg" style="height:377px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đ&atilde; tiếp thu&nbsp;&yacute; kiến chỉ đạo từ Hội SVVN&nbsp;Th&agrave;nh phố&nbsp;v&agrave; Đảng ủy Nh&agrave; trường.&nbsp;Đại hội cũng đ&atilde; hiệp thương Ban chấp h&agrave;nh, Ban Thư k&yacute;&nbsp;Hội sinh vi&ecirc;n Trường nhiệm kỳ V c&ugrave;ng c&aacute;c chức danh chủ chốt.&nbsp;Đồng ch&iacute; Y Nhật Quang được t&iacute;n nhiệm&nbsp;giữ chức Chủ tịch Hội SV trường. Đại hội cũng nhất tr&iacute; để đồng ch&iacute; Kh&aacute;nh To&agrave;n - Chủ tịch Hội SV trường nhiệm kỳ IV th&ocirc;i giữ chức chủ tịch. Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội, đồng ch&iacute; Y Nhật Quang cho biết sẽ cố gắng trau dồi kỹ năng, phẩm chất đạo đức, tiếp thu c&aacute;c &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;n bộ Hội c&aacute;c khoa&nbsp;để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ của m&igrave;nh, ph&aacute;t huy&nbsp;th&agrave;nh quả của nhiệm kỳ trước.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM PHỤNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;