Mang Tết Trung Thu về nơi vùng xa

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động diễn ra đồng loạt từ ng&agrave;y 17/09 đến ng&agrave;y 22/09/2018 tại c&aacute;c địa b&agrave;n như huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, huyện Mang Th&iacute;t &ndash; Tỉnh Vĩnh Long, huyện L&acirc;m H&agrave; &ndash; Tỉnh L&acirc;m Đồng, huyện Giồng Tr&ocirc;m, Ba Tri, Thạnh Ph&uacute;&hellip;thuộc tỉnh Bến Tre với hơn 1.400 phần qu&agrave; gồm B&aacute;nh Trung Thu v&agrave; lồng đ&egrave;n đ&atilde; được trao đến c&aacute;c em thiếu nhi, học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại c&aacute;c địa b&agrave;n tr&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc cũng đ&atilde; chủ động tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho c&aacute;c em thiếu nhi nh&acirc;n dịp Tết Trung thu tại c&aacute;c địa b&agrave;n kh&oacute; khăn như Trường chuy&ecirc;n biệt Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ, Trường chuy&ecirc;n biệt Quận B&igrave;nh T&acirc;n, M&aacute;i ấm ch&ugrave;a Thi&ecirc;n Phước &ndash; Huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, tỉnh Tiền Giang&hellip;Mong rằng th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động n&agrave;y sẽ mang đến cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại c&aacute;c v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa được đ&oacute;n một c&aacute;i Tết thiếu nhi vui tươi, ấm &aacute;p qua đ&oacute; g&oacute;p phần động vi&ecirc;n c&aacute;c em c&oacute; th&ecirc;m nghị lực vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31418/Trung%20Thu%20tai%20Ben%20Tre%20ngay%2017-9-2018.jpg" style="height:393px; width:590px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31418/10762391968__MG_1249.JPG" style="height:443px; width:590px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TẤN KHƯƠNG</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;