Mang Tết Trung Thu về nơi vùng xa

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động diễn ra đồng loạt từ ng&agrave;y 17/09 đến ng&agrave;y 22/09/2018 tại c&aacute;c địa b&agrave;n như huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, huyện Mang Th&iacute;t &ndash; Tỉnh Vĩnh Long, huyện L&acirc;m H&agrave; &ndash; Tỉnh L&acirc;m Đồng, huyện Giồng Tr&ocirc;m, Ba Tri, Thạnh Ph&uacute;&hellip;thuộc tỉnh Bến Tre với hơn 1.400 phần qu&agrave; gồm B&aacute;nh Trung Thu v&agrave; lồng đ&egrave;n đ&atilde; được trao đến c&aacute;c em thiếu nhi, học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại c&aacute;c địa b&agrave;n tr&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc cũng đ&atilde; chủ động tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho c&aacute;c em thiếu nhi nh&acirc;n dịp Tết Trung thu tại c&aacute;c địa b&agrave;n kh&oacute; khăn như Trường chuy&ecirc;n biệt Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ, Trường chuy&ecirc;n biệt Quận B&igrave;nh T&acirc;n, M&aacute;i ấm ch&ugrave;a Thi&ecirc;n Phước &ndash; Huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, tỉnh Tiền Giang&hellip;Mong rằng th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động n&agrave;y sẽ mang đến cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại c&aacute;c v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa được đ&oacute;n một c&aacute;i Tết thiếu nhi vui tươi, ấm &aacute;p qua đ&oacute; g&oacute;p phần động vi&ecirc;n c&aacute;c em c&oacute; th&ecirc;m nghị lực vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31418/Trung%20Thu%20tai%20Ben%20Tre%20ngay%2017-9-2018.jpg" style="height:393px; width:590px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31418/10762391968__MG_1249.JPG" style="height:443px; width:590px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TẤN KHƯƠNG</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;