Bình Tân: Tưng bừng Hội trại "Học Kỳ Hồng" năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 14/7, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng Ban Thường vụ LĐLĐ quận tưng bừng tổ chức Hội trại &ldquo;Học Kỳ hồng&rdquo; năm 2018. Đến dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Trần Phượng Tr&acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận uỷ; B&ugrave;i Thị Kim Loan, Quận uỷ vi&ecirc;n, Chủ tịch Hội LHPN quận; Huỳnh Trần Thanh Phong, Ph&oacute; Chủ tịch UBMTTQVN quận c&ugrave;ng đại diện ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể quận; Ban Chỉ đạo h&egrave; quận, phường, c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch v&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến với hội trại, c&aacute;c em được tham gia c&aacute;c hoạt động bổ &iacute;ch v&agrave; vui tươi như: Tr&ograve; chơi vận động: nhảy bao bố, tiếp sức, ch&acirc;n s&uacute;t nguy hiểm, chuyền nước, cướp đu&ocirc;i rồng, X&eacute; giấy d&aacute;n tranh, Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng, Xem phim 3D, Tr&ograve; chơi lớn&hellip;&nbsp;qua hội trại Học kỳ hồng nhằm tổ chức nhiều loại h&igrave;nh hoạt động vui chơi, ph&aacute;t huy tinh thần học hỏi, giao lưu, đo&agrave;n kết giữa c&aacute;c em thiếu nhi. Tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch để c&aacute;c em sinh hoạt, giao lưu v&agrave; trao đổi kinh nghiệm với nhau, gi&uacute;p c&aacute;c em hiểu biết về kiến thức, thể hiện bản lĩnh năng lực, r&egrave;n luyện kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động cộng đồng v&agrave; ứng xử trong sinh hoạt d&agrave;nh cho thiếu nhi l&agrave; con c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động v&agrave; thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n 10 phường.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31106/IMG_3532.JPG" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Ảnh: C&aacute;c em tham gia thi Nhảy bao bố</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c một ng&agrave;y trại s&ocirc;i động, Ban tổ chức đ&atilde; trao giải nhất cho tiểu trại Đo&agrave;n kết ( phường An Lạc, An Lạc A), giải nh&igrave; cho tiểu trại Tr&aacute;ch nhiệm (phường B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng A, B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng B), giải ba cho tiểu trại S&aacute;ng tạo (phường B&igrave;nh Hưng H&ograve;a, B&igrave;nh Hưng Ho&agrave; A) v&agrave; hai giải khuyến kh&iacute;ch đ&atilde; thuộc về tiểu trại Kỷ Luật (phường T&acirc;n Tạo, T&acirc;n Tạo A) v&agrave; tiểu trại Trung Thực (phường B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng, B&igrave;nh Hưng Ho&agrave;).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31106/IMG_3605.JPG" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ảnh:&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c trại sinh tham gia tr&ograve; chơi vận động</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ANH KIỆT</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;