Quận 9: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với khẩu hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Quận 9 lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng&rdquo;, s&aacute;ng ng&agrave;y 8/7/2018 BCH Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng Quận 9 năm 2018 đ&atilde; ph&aacute;t động thực hiện những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chương tr&igrave;nh, việc l&agrave;m thiết thực.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">BCH chiến dịch cấp quận đ&atilde; tiến h&agrave;nh thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh lắp đặt 01 hệ thống đường chiếu s&aacute;ng trị gi&aacute; 60 triệu đồng tại đường số 2, khu phố Long Đại, phường Long Phước, Quận 9.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31063/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31063/3.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời tổ chức chương tr&igrave;nh đăng k&yacute; x&acirc;y dựng &ldquo;Khu chung cư văn minh &ndash; sạch đẹp &ndash; an to&agrave;n&rdquo; , tổ chức tuy&ecirc;n truyền, tập huấn ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y cho người d&acirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; trao tặng 10 b&igrave;nh ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y cho ban quản l&yacute; khu chung cư Phước B&igrave;nh, Quận 9.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31063/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31063/4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong ng&agrave;y 8/7/2018, BCH chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng Quận 9 năm 2018 đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Tư vấn v&agrave; giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh cho người d&acirc;n&rdquo; tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường Phước B&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31063/51.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i những c&ocirc;ng tr&igrave;nh phần việc cấp quận, đồng loạt c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n cũng c&oacute; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh phần việc thiết thực hưởng ứng lễ ra qu&acirc;n chiến dịch t&igrave;nh nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2018, cụ thể: Đo&agrave;n cơ sở Khối ch&iacute;nh quyền ra mắt bộ sản phẩm hướng dẫn người d&acirc;n đăng k&yacute; kinh doanh qua mạng v&agrave; trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả Quận 9; Chi đo&agrave;n Chi cục thuế với bộ sản phẩm&nbsp;inforgraphich quy tr&igrave;nh thủ tục d&agrave;nh cho người nộp thuế sử dụng đất phi n&ocirc;ng ngiệp; BCH Chiến dịch phường Ph&uacute; Hữu với chương tr&igrave;nh th&agrave;nh lập v&agrave; ra mắt Chi đo&agrave;n ngo&agrave;i nh&agrave; nước; Phường T&acirc;n Ph&uacute; ra mắt chi Hội ngo&agrave;i nh&agrave; nước v&agrave; trao 2 căn ph&ograve;ng mơ ước cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; phường Long Thạnh Mỹ trao 1 căn ph&ograve;ng mơ ước;&nbsp; Phường Tăng Nhơn Ph&uacute; B với chương tr&igrave;nh kh&aacute;m chữa bệnh, đo mắt, tặng k&iacute;nh v&agrave; nấu bữa ăn dinh dưỡng cho người cao tuổi; phường Hiệp Ph&uacute; trao 2 căn ph&ograve;ng mơ ước v&agrave; 5 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; phường Tăng Nhơn Ph&uacute; A trao 5 phần qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; trao qu&agrave; cho hộ gia đ&igrave;nh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; phường Long Trường trao 2 căn ph&ograve;ng mơ ước v&agrave; tặng 20 bộ đồng phục đến trường cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn&hellip;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31063/5.jpg" style="height:469px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31063/6.jpg" style="height:469px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>LAN ANH</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;