Lan tỏa hành động đẹp “Vì nụ cười em thơ”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 10/6, khắp c&aacute;c quận huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi, c&aacute;c gian h&agrave;ng trải nghiệm, c&aacute;c s&acirc;n khấu &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc&hellip; d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu nhi. Đ&acirc;y l&agrave; những hoạt động thiết thực, &yacute; nghĩa hưởng ứng Ng&agrave;y cao điểm &ldquo;V&igrave; nụ cười em thơ&rdquo; trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ năm 2018.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30858/1.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tại Quận 1, đội thi s&acirc;n chơi khoa học &acirc;m nhạc h&ocirc; slogan trong s&acirc;n chơi &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30858/2.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Biểu diễn &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc của đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc học đường.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30858/IMG-2552.JPG" style="height:90%; width:90%" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>S&acirc;n chơi thiếu nhi tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30858/IMG_1644.JPG" style="height:90%; width:90%" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30858/IMG_1704.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">S&acirc;n chơi thiếu nhi tại huyện Cần Giờ.</span></em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NBT</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;