Kết nạp Đảng cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 8/6, Chi bộ trường THPT Phước Long (Quận 9) đ&atilde; tiến h&agrave;nh kết nạp Đảng vi&ecirc;n cho gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ, chiến sĩ Hoa phượng đỏ Phạm Ngọc Th&ugrave;y Văn tại Hội trường trường THPT Phước Long.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c dạy học, trong hoạt động tập thể, phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện, Chi bộ trường THPT Phước Long quyết định kết nạp đồng ch&iacute; Phạm Ngọc Th&ugrave;y Văn (sinh năm 1989), l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n đang giảng dạy tại trường v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30848/IMG_5172.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30848/IMG_5184.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30848/IMG_5195.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Khoảnh khắc kết nạp Đảng cho đồng ch&iacute; Th&ugrave;y Văn trang trọng v&agrave; &yacute; nghĩa.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, Ban Gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường b&agrave;y tỏ hi vọng, với vai tr&ograve; mới, đồng ch&iacute; Văn sẽ nỗ&nbsp;lực hết m&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c dạy học, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&aacute;c hoạt động của chiến dịch Hoa phượng đỏ đang diễn ra, t&iacute;ch cực hỗ trợ c&aacute;c bạn trong c&aacute;c phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ cảm x&uacute;c khi được kết nạp v&agrave;o Đảng, đồng ch&iacute; Phạm Ngọc Th&ugrave;y Văn cho biết: &ldquo;M&igrave;nh cảm thấy v&ocirc; c&ugrave;ng tự h&agrave;o v&agrave; h&atilde;nh diện. Được kết nạp v&agrave;o Đảng l&agrave; bước ngoặt quan trọng trong h&agrave;nh tr&igrave;nh dạy học bao năm qua v&agrave; l&agrave; nguồn động lực lớn để m&igrave;nh tiếp tục vững bước tr&ecirc;n con đường ph&iacute;a trước&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tin, ảnh: &Yacute; NHUNG - DUY L&Ecirc;</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;