Huyện Nhà Bè: Hội thi phụ trách sao giỏi, chỉ huy đội giỏi năm học 2017 – 2018.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 08/4/2018, tại Nh&agrave; Thiếu nhi Huyện, nhằm tạo s&acirc;n chơi để c&aacute;c em Phụ tr&aacute;ch Sao, Chỉ huy Đội thể hiện bản lĩnh, năng động, s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội,&nbsp;Hội đồng Đội huyện đ&atilde; phối hợp với Nh&agrave; thiếu nhi Huyện tổ chức Hội thi phụ tr&aacute;ch sao giỏi, chỉ huy đội giỏi huyện Nh&agrave; B&egrave; năm học 2017 &ndash; 2018 thu h&uacute;t sự tham gia của hơn&nbsp;150 đội vi&ecirc;n đến từ c&aacute;c trường Tiểu học &ndash; Trung học cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30564/IMG_9782.JPG" style="height:428px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong những năm qua, việc duy tr&igrave; c&aacute;c s&acirc;n chơi thể dục thể thao, c&aacute;c hội thi được duy tr&igrave; từ c&aacute;c li&ecirc;n đội đến cấp huyện, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; việc ph&aacute;t triển đội ngũ Phụ tr&aacute;ch sao, Chỉ huy Đội tại c&aacute;c trường Tiểu học, THCS được Hội đồng Đội huyện quan t&acirc;m thực hiện tốt, h&agrave;ng năm đều chọn cử những đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu nhất tham gia c&aacute;c hội thi cấp cụm, cấp th&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Ng&agrave;y hội nhằm n&acirc;ng cao năng lực v&agrave; bản lĩnh của Phụ tr&aacute;ch Sao, Chỉ huy Đội huyện Nh&agrave; B&egrave;, r&egrave;n luyện n&acirc;ng cao vai tr&ograve; chỉ huy th&ocirc;ng qua hoạt động kỹ năng, nghi thức, sinh hoạt cộng đồng, ứng xử, cụ thể đ&atilde; diễn ra c&aacute;c nội dung &yacute; nghĩa v&agrave; c&aacute;c s&acirc;n chơi hấp dẫn như: Hội thi &ldquo;Phụ tr&aacute;ch sao giỏi&rdquo; d&agrave;nh cho c&aacute;c Li&ecirc;n đội Tiểu học gồm phần thi &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Sao - Th&ocirc;ng th&aacute;i&rdquo;, phần thi &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Sao &ndash; Năng động&rdquo;, phần thi &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Sao &ndash; Kh&eacute;o tay&rdquo; v&agrave; phần thi &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Sao - Vui khỏe&rdquo;; Hội thi &ldquo;Chỉ huy Đội Giỏi&rdquo; d&agrave;nh cho c&aacute;c Li&ecirc;n đội THCS gồm: Trắc nghiệm kiến thức tổng qu&aacute;t, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng trại, kỹ năng nhận, ph&aacute;t tin, kỹ năng d&atilde; ngoại, nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội v&agrave; phần thi kỷ lục.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TH&Uacute;Y DIỄM </strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;