Quận 12: Ra quân tiếp sức Người lao động

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30357/1 (1).jpg" /></p> <p><span style="font-size:16px">Ng&agrave;y 12/3 vừa qua, Quận đo&agrave;n 12 phối hợp với Trung t&acirc;m hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n TP.HCM ra qu&acirc;n chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức người lao động&rdquo; tại bến xe Ng&atilde; tư ga năm 2018 với sự tham gia của 10 bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n. C&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n sẽ hỗ trợ chương tr&igrave;nh từ ng&agrave;y 10/03/2018 đến hết ng&agrave;y 10/4/2018.</span></p> <p><span style="font-size:16px">&nbsp;Mỗi chuyến xe khi vừa cập bến c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đ&atilde; ra đ&oacute;n kh&aacute;ch v&agrave; giới thiệu về chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức người lao động&rdquo;. Những người c&oacute; nhu cầu t&igrave;m việc l&agrave;m sẽ được hướng dẫn đến văn ph&ograve;ng &ldquo;Tiếp sức người lao động&rdquo; đặt tại bến xe. Tại đ&acirc;y, h&agrave;ng ng&agrave;n việc l&agrave;m của c&aacute;c lĩnh vực kinh doanh, nh&agrave; h&agrave;ng, b&aacute;n h&agrave;ng, tiếp thị, cơ kh&iacute;, lao động phổ th&ocirc;ng,... sẽ được c&aacute;c bạn tư vấn v&agrave; giới thiệu cho thanh ni&ecirc;n đang t&igrave;m kiếm cơ hội việc l&agrave;m.</span></p> <p><span style="font-size:16px">&nbsp;Đ&acirc;y l&agrave; một chương tr&igrave;nh &yacute; nghĩa lu&ocirc;n được Quận Đo&agrave;n 12 duy tr&igrave; hằng năm nhằm hỗ trợ việc l&agrave;m cho thanh ni&ecirc;n, người lao động xa qu&ecirc; l&ecirc;n th&agrave;nh phố v&agrave; c&oacute; nhu cần t&igrave;m việc.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px">TL</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;