Quận 12: Ra quân tiếp sức Người lao động

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30357/1 (1).jpg" /></p> <p><span style="font-size:16px">Ng&agrave;y 12/3 vừa qua, Quận đo&agrave;n 12 phối hợp với Trung t&acirc;m hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n TP.HCM ra qu&acirc;n chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức người lao động&rdquo; tại bến xe Ng&atilde; tư ga năm 2018 với sự tham gia của 10 bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n. C&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n sẽ hỗ trợ chương tr&igrave;nh từ ng&agrave;y 10/03/2018 đến hết ng&agrave;y 10/4/2018.</span></p> <p><span style="font-size:16px">&nbsp;Mỗi chuyến xe khi vừa cập bến c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đ&atilde; ra đ&oacute;n kh&aacute;ch v&agrave; giới thiệu về chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức người lao động&rdquo;. Những người c&oacute; nhu cầu t&igrave;m việc l&agrave;m sẽ được hướng dẫn đến văn ph&ograve;ng &ldquo;Tiếp sức người lao động&rdquo; đặt tại bến xe. Tại đ&acirc;y, h&agrave;ng ng&agrave;n việc l&agrave;m của c&aacute;c lĩnh vực kinh doanh, nh&agrave; h&agrave;ng, b&aacute;n h&agrave;ng, tiếp thị, cơ kh&iacute;, lao động phổ th&ocirc;ng,... sẽ được c&aacute;c bạn tư vấn v&agrave; giới thiệu cho thanh ni&ecirc;n đang t&igrave;m kiếm cơ hội việc l&agrave;m.</span></p> <p><span style="font-size:16px">&nbsp;Đ&acirc;y l&agrave; một chương tr&igrave;nh &yacute; nghĩa lu&ocirc;n được Quận Đo&agrave;n 12 duy tr&igrave; hằng năm nhằm hỗ trợ việc l&agrave;m cho thanh ni&ecirc;n, người lao động xa qu&ecirc; l&ecirc;n th&agrave;nh phố v&agrave; c&oacute; nhu cần t&igrave;m việc.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px">TL</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;