Quận 12: Ra quân tiếp sức Người lao động

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30357/1 (1).jpg" /></p> <p><span style="font-size:16px">Ng&agrave;y 12/3 vừa qua, Quận đo&agrave;n 12 phối hợp với Trung t&acirc;m hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n TP.HCM ra qu&acirc;n chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức người lao động&rdquo; tại bến xe Ng&atilde; tư ga năm 2018 với sự tham gia của 10 bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n. C&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n sẽ hỗ trợ chương tr&igrave;nh từ ng&agrave;y 10/03/2018 đến hết ng&agrave;y 10/4/2018.</span></p> <p><span style="font-size:16px">&nbsp;Mỗi chuyến xe khi vừa cập bến c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đ&atilde; ra đ&oacute;n kh&aacute;ch v&agrave; giới thiệu về chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức người lao động&rdquo;. Những người c&oacute; nhu cầu t&igrave;m việc l&agrave;m sẽ được hướng dẫn đến văn ph&ograve;ng &ldquo;Tiếp sức người lao động&rdquo; đặt tại bến xe. Tại đ&acirc;y, h&agrave;ng ng&agrave;n việc l&agrave;m của c&aacute;c lĩnh vực kinh doanh, nh&agrave; h&agrave;ng, b&aacute;n h&agrave;ng, tiếp thị, cơ kh&iacute;, lao động phổ th&ocirc;ng,... sẽ được c&aacute;c bạn tư vấn v&agrave; giới thiệu cho thanh ni&ecirc;n đang t&igrave;m kiếm cơ hội việc l&agrave;m.</span></p> <p><span style="font-size:16px">&nbsp;Đ&acirc;y l&agrave; một chương tr&igrave;nh &yacute; nghĩa lu&ocirc;n được Quận Đo&agrave;n 12 duy tr&igrave; hằng năm nhằm hỗ trợ việc l&agrave;m cho thanh ni&ecirc;n, người lao động xa qu&ecirc; l&ecirc;n th&agrave;nh phố v&agrave; c&oacute; nhu cần t&igrave;m việc.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px">TL</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TTO - Đây là chủ đề xuyên suốt câu chuyện của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu nhi của TP.HCM khi ngồi bên nhau nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ngôi trường này.

;