Quận Đoàn 10 phối hợp tổ chức chương trình “Lời chúc đầu xuân” chăm lo cho công nhân đón tết xa quê năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>Tối ng&agrave;y 08/02, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 10 phối hợp c&ugrave;ng Li&ecirc;n đo&agrave;n lao động Quận 10 v&agrave; Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Lời ch&uacute;c đầu xu&acirc;n&rdquo;.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30253/IMG_7777.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Theo đ&oacute;, chương tr&igrave;nh nhằm thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động Mừng Đảng mừng Xu&acirc;n năm 2018 v&agrave; đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động chăm lo đời sống vật chất, văn h&oacute;a tinh thần cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i khu vực Nh&agrave; nước c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30253/IMG_7786.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>&nbsp;Được biết, chương tr&igrave;nh đ&atilde; trao 28 phần qu&agrave; mỗi phần qu&agrave; trị gi&aacute; 600.000 đ cho c&aacute;c thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i khu vực Nh&agrave; nước c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;