Quận Đoàn 10 phối hợp tổ chức chương trình “Lời chúc đầu xuân” chăm lo cho công nhân đón tết xa quê năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>Tối ng&agrave;y 08/02, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 10 phối hợp c&ugrave;ng Li&ecirc;n đo&agrave;n lao động Quận 10 v&agrave; Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Lời ch&uacute;c đầu xu&acirc;n&rdquo;.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30253/IMG_7777.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Theo đ&oacute;, chương tr&igrave;nh nhằm thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động Mừng Đảng mừng Xu&acirc;n năm 2018 v&agrave; đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động chăm lo đời sống vật chất, văn h&oacute;a tinh thần cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i khu vực Nh&agrave; nước c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30253/IMG_7786.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>&nbsp;Được biết, chương tr&igrave;nh đ&atilde; trao 28 phần qu&agrave; mỗi phần qu&agrave; trị gi&aacute; 600.000 đ cho c&aacute;c thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i khu vực Nh&agrave; nước c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cách đây 170 năm, ngày 24/02/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

;