Quận Đoàn 10 phối hợp tổ chức chương trình “Lời chúc đầu xuân” chăm lo cho công nhân đón tết xa quê năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>Tối ng&agrave;y 08/02, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 10 phối hợp c&ugrave;ng Li&ecirc;n đo&agrave;n lao động Quận 10 v&agrave; Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Lời ch&uacute;c đầu xu&acirc;n&rdquo;.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30253/IMG_7777.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Theo đ&oacute;, chương tr&igrave;nh nhằm thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động Mừng Đảng mừng Xu&acirc;n năm 2018 v&agrave; đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động chăm lo đời sống vật chất, văn h&oacute;a tinh thần cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i khu vực Nh&agrave; nước c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30253/IMG_7786.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>&nbsp;Được biết, chương tr&igrave;nh đ&atilde; trao 28 phần qu&agrave; mỗi phần qu&agrave; trị gi&aacute; 600.000 đ cho c&aacute;c thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i khu vực Nh&agrave; nước c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;