Quận 1: Tuyên dương đoàn viên Quận 1 dũng cảm bắt cướp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o l&uacute;c 20g45 ng&agrave;y 30/1/2018, đồng ch&iacute; L&ecirc; Nguyễn Trường Th&agrave;nh &ndash; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n D&acirc;n qu&acirc;n phường Đa Kao, quận 1 trong l&uacute;c đi l&agrave;m nhiệm vụ th&igrave; nghe tiếng tri h&ocirc; cướp của người d&acirc;n tr&ecirc;n đường Nguyễn Văn Cừ, phường 3, Quận 5. </span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Th&agrave;nh đ&atilde; chạy theo v&agrave; dũng cảm truy đuổi v&agrave; bắt gọn t&ecirc;n cướp.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30241/27847757_1812018928836534_972393530_n.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:454px; width:528px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua điều tra ban đầu được biết, đối tượng bị bắt t&ecirc;n l&agrave; Tăng Kim Thinh, sinh năm 1994, thường tr&uacute; tại Quận 3. Đối tượng Thinh khai nhận đ&atilde; sử dụng xe m&aacute;y, l&agrave;m mờ biển số, cướp giật 1 điện thoại Iphone 7 của một thanh ni&ecirc;n đang nghe điện thoại b&ecirc;n đường. Hiện tang vật v&agrave; đối tượng đ&atilde; được b&agrave;n giao cho C&ocirc;ng an phường 3, quận 5 xử l&yacute; theo quy định.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30241/traotang.jpg" style="height:578px; width:591px" />&#39;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ghi nhận điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao tặng Bằng khen cho đồng ch&iacute;&nbsp;</span>L&ecirc; Nguyễn Trường Th&agrave;nh<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;với&nbsp;th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc n&ecirc;u tr&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CẨM VI&nbsp;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;