Quận 12: Trao tặng 143 danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2017.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29879/IMG_3786.jpg" /></span></p> <p><span style="font-size:16px">Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 35 năm Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20/11, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n phối hợp với Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Quận tuy&ecirc;n dương 143 gương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu năm 2017.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Năm 2017 l&agrave; năm m&agrave; Quận 12 c&oacute; số lượng Nh&agrave; gi&aacute;o đạt danh hiệu nhiều nhất từ trước đến nay, b&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Quận 12 c&oacute; 15&nbsp;Nh&agrave; gi&aacute;o đạt danh hiệu Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu cấp Th&agrave;nh năm 2017 trong đ&oacute; c&oacute; 02 thầy c&ocirc; l&agrave; Tổng phụ tr&aacute;ch Đội.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px">QĐ</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;