Củ Chi: “Hội thi Nghi thức – Điều lệ Hội, Múa hát tập thể năm 2017”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm kỷ niệm 61 năm Ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam (15/10/1956 &ndash; 15/10/2017) v&agrave; 50 năm Củ Chi được phong tặng danh hiệu &ldquo;Đất th&eacute;p Th&agrave;nh đồng&rdquo;, v&agrave;o ng&agrave;y 24/9/2017 tại Nh&agrave; Thiếu nhi huyện Củ Chi, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam huyện Củ Chi đ&atilde; long trọng tổ chức &ldquo;Hội thi Nghi thức &ndash; Điều lệ Hội, M&uacute;a h&aacute;t tập thể năm 2017&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29434/_____i%20h__nh%20thi%20x__%20Th__i%20M___.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự Hội thi c&oacute; anh Nguyễn Văn Đun &ndash; Huyện ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Huyện ủy, chị Phạm Thị Th&ugrave;y Linh &ndash; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n, anh Ho&agrave;ng Minh Thắng &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện v&agrave; gần 1000 c&aacute;n bộ Hội, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng tham dự.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi diễn ra với sự tham gia của 20 đội h&igrave;nh đến từ 20 Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam x&atilde; &ndash; thị trấn với 6 trạm thi: diễu h&agrave;nh, nghi thức, nghi lễ ch&agrave;o cờ, m&uacute;a h&aacute;t tập thể, cải bi&ecirc;n biểu diễn m&uacute;a h&aacute;t tập thể v&agrave; sinh hoạt cộng đồng, thi kiến thức chung.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong buổi lễ tổng kết Hội thi Nghi thức &ndash; Điều lệ Hội, M&uacute;a h&aacute;t tập thể năm 2017, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam huyện Củ Chi đ&atilde; trao tặng Giấy khen cho 6 tập thể v&agrave; 01 chỉ huy xuất sắc nhất.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, s&ocirc;i nổi với c&aacute;c phần thi &yacute; nghĩa, thiết thực, đ&atilde; để lại ấn tượng s&acirc;u sắc trong c&aacute;n bộ hội, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Qua đ&oacute;, gi&uacute;p cho c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ hội, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện nghi thức, điều lệ Hội v&agrave; m&uacute;a h&aacute;t tập thể. Đồng thời, h&igrave;nh ảnh tổ chức Hội từng bước được lan tỏa trong cộng đồng.</span></span></p> <p style="margin-left: 360pt; text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>ĐAN T&Acirc;M</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chương trình "Thắp sáng ước mơ", Liên hoan Thiếu nhi vượt khó học giỏi lần thứ III năm 2019.

Agile Việt Nam
;