Củ Chi: “Hội thi Nghi thức – Điều lệ Hội, Múa hát tập thể năm 2017”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm kỷ niệm 61 năm Ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam (15/10/1956 &ndash; 15/10/2017) v&agrave; 50 năm Củ Chi được phong tặng danh hiệu &ldquo;Đất th&eacute;p Th&agrave;nh đồng&rdquo;, v&agrave;o ng&agrave;y 24/9/2017 tại Nh&agrave; Thiếu nhi huyện Củ Chi, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam huyện Củ Chi đ&atilde; long trọng tổ chức &ldquo;Hội thi Nghi thức &ndash; Điều lệ Hội, M&uacute;a h&aacute;t tập thể năm 2017&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29434/_____i%20h__nh%20thi%20x__%20Th__i%20M___.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự Hội thi c&oacute; anh Nguyễn Văn Đun &ndash; Huyện ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Huyện ủy, chị Phạm Thị Th&ugrave;y Linh &ndash; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n, anh Ho&agrave;ng Minh Thắng &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện v&agrave; gần 1000 c&aacute;n bộ Hội, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng tham dự.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi diễn ra với sự tham gia của 20 đội h&igrave;nh đến từ 20 Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam x&atilde; &ndash; thị trấn với 6 trạm thi: diễu h&agrave;nh, nghi thức, nghi lễ ch&agrave;o cờ, m&uacute;a h&aacute;t tập thể, cải bi&ecirc;n biểu diễn m&uacute;a h&aacute;t tập thể v&agrave; sinh hoạt cộng đồng, thi kiến thức chung.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong buổi lễ tổng kết Hội thi Nghi thức &ndash; Điều lệ Hội, M&uacute;a h&aacute;t tập thể năm 2017, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam huyện Củ Chi đ&atilde; trao tặng Giấy khen cho 6 tập thể v&agrave; 01 chỉ huy xuất sắc nhất.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, s&ocirc;i nổi với c&aacute;c phần thi &yacute; nghĩa, thiết thực, đ&atilde; để lại ấn tượng s&acirc;u sắc trong c&aacute;n bộ hội, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Qua đ&oacute;, gi&uacute;p cho c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ hội, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện nghi thức, điều lệ Hội v&agrave; m&uacute;a h&aacute;t tập thể. Đồng thời, h&igrave;nh ảnh tổ chức Hội từng bước được lan tỏa trong cộng đồng.</span></span></p> <p style="margin-left: 360pt; text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>ĐAN T&Acirc;M</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;