Quận 12: Bồi dưỡng Lý tưởng cách mạng cho đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29395/z771514840785_86d7cc935be9e416e2c800a158a8128c.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 17/9 vừa qua, tại Trung t&acirc;m bồi dưỡng ch&iacute;nh trị Quận 12, Quận Đo&agrave;n phối hợp với Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị Quận tổ chức lớp bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho hơn 200 ĐVUT đợt 2 năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến dự v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề cho c&aacute;c bạn ĐVTN l&agrave; Th.s H&agrave; Trung Th&agrave;nh &ndash; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m hỗ trợ sinh vi&ecirc;n Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố.&nbsp; Trong b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o, giảng vi&ecirc;n đ&atilde; định hướng, trau dồi l&yacute; tưởng đạo đức c&aacute;ch mạng cho thế hệ đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ng&agrave;y nay.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">QĐ</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng nay ngày 20/04/2018, tại trường tiểu học Lê Thị Riêng, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Lễ khai mạc và vòng loại hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ có đ/c Huỳnh Hữu Tài - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận Đoàn; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học Lê Thị Riêng và hơn 90 bạn thí sinh đến từ khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao động, trường học trên địa bàn quận.

.
;