Quận 12: Bồi dưỡng Lý tưởng cách mạng cho đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29395/z771514840785_86d7cc935be9e416e2c800a158a8128c.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 17/9 vừa qua, tại Trung t&acirc;m bồi dưỡng ch&iacute;nh trị Quận 12, Quận Đo&agrave;n phối hợp với Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị Quận tổ chức lớp bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho hơn 200 ĐVUT đợt 2 năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến dự v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề cho c&aacute;c bạn ĐVTN l&agrave; Th.s H&agrave; Trung Th&agrave;nh &ndash; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m hỗ trợ sinh vi&ecirc;n Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố.&nbsp; Trong b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o, giảng vi&ecirc;n đ&atilde; định hướng, trau dồi l&yacute; tưởng đạo đức c&aacute;ch mạng cho thế hệ đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ng&agrave;y nay.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">QĐ</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần X và Đại hội Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, hơn 30 bạn đoàn viên, thanh niên Phường 10, quận Phú Nhuận đã ra quân thực hiện công trình vẽ, trang trí mảng tường tại khu vực hẻm 16, Đặng Văn Ngữ từ ngày 23/9 đến 05/10/2017.

;