Gò Vấp: Chương trình "Liên hoan hợp xướng lần 2 năm 2017" chủ đề: Tôi yêu tổ quốc tôi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tối 12.9, tại Nh&agrave; Thiếu nhi Quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận phối hợp với Ủy ban Hội li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận tổ chức Li&ecirc;n hoan hợp xướng lần thứ II - năm 2017 với chủ đề &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo;. Đến tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trần Thị Thanh Nh&agrave;n - UVTV - Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy, Vũ Thị Nga - UVTV - Chủ tịch UB.MTTQVN Quận, Phạm Trung Hiếu - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, đại diện UB.MTTQVN T</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">h&agrave;nh phố, Hội LHTN Th&agrave;nh phố, c&aacute;c ban ng&agrave;nh - đo&agrave;n thể Quận v&agrave; 16 Phường.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29394/21742856_717763321749371_3789790663125582762_n.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Li&ecirc;n hoan Hợp xướng năm nay c&oacute; sự tham gia của 14 d&agrave;n hợp xướng đến từ Hội li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c Phường, c&aacute;c cơ sở t&ocirc;n gi&aacute;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận thể hiện nội dung ca ngợi Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, ca ngợi vẻ đẹp qu&ecirc; hương, đất nước, thể hiện niềm tự h&agrave;o v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Kết quả: giải Nhất thuộc về D&agrave;n hợp xướng Gi&aacute;o xứ Thạch Đ&agrave; - Phường 9 với tiết mục &ldquo;S&agrave;i G&ograve;n Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo;, giải Nh&igrave; thuộc về D&agrave;n hợp xướng Trường Phan T&acirc;y Hồ - Phường 16 với tiết mục &ldquo;Việt Nam 4 ng&agrave;n năm gấm hoa&rdquo; v&agrave; D&agrave;n hợp xướng Gi&aacute;o xứ H&agrave; Nội - Phường 13 với tiết mục &ldquo;Ca ngợi Tổ quốc&rdquo;, giải Ba thuộc về D&agrave;n hợp xướng Hội LHTN Việt Nam Phường10 với tiết mục &ldquo;Non s&ocirc;ng ng&agrave;n năm gấm v&oacute;c&rdquo; v&agrave; D&agrave;n hợp xướng Gi&aacute;o xứ Bắc Dũng - Phường 15 với tiết mục &ldquo;Hội nghị Di&ecirc;m Hồng&rdquo;; giải lĩnh xướng xuất sắc thuộc về &ocirc;ng Trọng Thưởng v&agrave; b&agrave; Ngọc Diễm Hội LHTN Việt Nam Phường10, giải chỉ huy d&agrave;n hợp xướng giỏi nhất thuộc về &ocirc;ng B&ugrave;i Trung Thu - Gi&aacute;o xứ Thạch Đ&agrave; - Phường 9. Ban Tổ chức c&ograve;n trao 3 giải Khuyến kh&iacute;ch v&agrave; 6 giải Phong tr&agrave;o cho c&aacute;c đơn vị.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><font color="#1d2129" face="helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size:14px">G&Ograve; VẤP</span></font></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 24.4, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên” nhằm tìm ra giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức chính trị của người trẻ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện Công văn số 197 – CV/BQT ngày 16/4/2018 của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn về việc thực hiến phiếu khảo sát nhằm triển khai Đề án nâng cao khả năng tiếng Anh trong thanh thiếu nhi Việt Nam, Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai đến cơ sở Đoàn trực thuộc một số nội dung,

.
;