Quận đoàn 7 tổ chức lớp tập huấn "Sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">S&aacute;ng nay ng&agrave;y 25/7/2017 Quận đo&agrave;n 7 tổ chức lớp tập huấn &quot;Sử dụng phần mềm quản l&yacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n&quot; tại Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị Quận 7 cho đội ngũ c&aacute;n bộ đo&agrave;n chủ chốt tại Quận 7. Tại buổi tập huấn, c&aacute;c đồng ch&iacute; b&iacute; thư, ph&oacute; b&iacute; thư c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Quận đo&agrave;n 7 đ&atilde; được giới thiệu v&agrave; nắm bắt tổng thể về phần mềm quản l&yacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n; hướng dẫn c&aacute;ch tạo t&agrave;i khoản, c&aacute;c bước nhập dữ liệu về cơ sở đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, tra cứu th&ocirc;ng tin đo&agrave;n vi&ecirc;n, truy xuất dữ liệu về cơ sở đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n. Th&ocirc;ng qua lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động đo&agrave;n tại cơ sở đồng thời ph&aacute;t huy những ứng dụng của khoa học c&ocirc;ng nghệ đối với c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n từng bước khắc phục những hạn chế của c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n trong thời gian qua.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29293/21078661_239266089929084_5578146390255670258_n.jpg" style="height:399px; width:600px" /><img alt="" src="21078661_239266089929084_5578146390255670258_n.jpg" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29293/20992916_239266093262417_3885298813420914104_n.jpg" style="height:399px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29293/21078572_239266096595750_5484136773317793886_n.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh - Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 7</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;