Chợ Phiên STHC 2017 - STHC SQUARE

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện chương tr&igrave;nh sự kiện của STHC năm 2017, nhằm tạo s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của Trường, BCH Đo&agrave;n trường tổ chức hoạt động &ldquo;<strong>Chợ phi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n &ndash; STHC &nbsp;Square</strong>&rdquo; với 15 gian h&agrave;ng do c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n thực hiện. </span></span></p> <p style="margin-left: 18pt; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28973/IMG_7794.JPG" style="height:368px; width:600px" /></p> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c gian h&agrave;ng gồm:</span></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng của C&ocirc;ng ty FPT b&aacute;n m&aacute;y t&iacute;nh trả g&oacute;p ưu đ&atilde;i cho sinh vi&ecirc;n.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng mỹ thuật: V&ograve;ng tay, v&iacute; thổ cẩm, gối đệm 3, c&acirc;y cảnh, tượng t&ocirc;, th&uacute; nhồi b&ocirc;ng, heo đất,&nbsp; &hellip;</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng mỹ phẩm: Kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, sữa tắm, sữa dưỡng thể, nước hoa&hellip;</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng ẩm thực: Cơm ch&aacute;y ch&agrave; b&ocirc;ng, b&aacute;nh r&aacute;n, x&ocirc;i sầu ri&ecirc;ng, su kem, xi&ecirc;n que, gỏi b&ograve;, ch&egrave; hạt sen, tr&agrave; sửa, b&aacute;nh b&ocirc;ng lan, cao quy linh&hellip;</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng quần &aacute;o thời trang, t&uacute;i x&aacute;ch, n&oacute;n bảo hộ&hellip;</span></span></li> </ul> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c sinh vi&ecirc;n tham dự Chợ phi&ecirc;n đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o &ldquo;Th&ugrave;ng g&acirc;y quỹ mua tập vở hỗ trợ trẻ em ngh&egrave;o v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa&rdquo;. Ri&ecirc;ng sinh vi&ecirc;n lớp Quản l&yacute; kh&aacute;ch sạn (HM 2030.04), do SV Nguyễn Thị Thảo Ly l&agrave;m đại diện, đ&oacute;ng g&oacute;p 1.4000.000 đồng, số tiền n&agrave;y c&oacute; được từ gian h&agrave;ng b&aacute;n quần &aacute;o trong Chợ phi&ecirc;n STHC.</span></span></p> <p style="margin-left: 18pt; text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>NHẬT T&Acirc;N</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;