Chợ Phiên STHC 2017 - STHC SQUARE

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện chương tr&igrave;nh sự kiện của STHC năm 2017, nhằm tạo s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của Trường, BCH Đo&agrave;n trường tổ chức hoạt động &ldquo;<strong>Chợ phi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n &ndash; STHC &nbsp;Square</strong>&rdquo; với 15 gian h&agrave;ng do c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n thực hiện. </span></span></p> <p style="margin-left: 18pt; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28973/IMG_7794.JPG" style="height:368px; width:600px" /></p> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c gian h&agrave;ng gồm:</span></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng của C&ocirc;ng ty FPT b&aacute;n m&aacute;y t&iacute;nh trả g&oacute;p ưu đ&atilde;i cho sinh vi&ecirc;n.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng mỹ thuật: V&ograve;ng tay, v&iacute; thổ cẩm, gối đệm 3, c&acirc;y cảnh, tượng t&ocirc;, th&uacute; nhồi b&ocirc;ng, heo đất,&nbsp; &hellip;</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng mỹ phẩm: Kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, sữa tắm, sữa dưỡng thể, nước hoa&hellip;</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng ẩm thực: Cơm ch&aacute;y ch&agrave; b&ocirc;ng, b&aacute;nh r&aacute;n, x&ocirc;i sầu ri&ecirc;ng, su kem, xi&ecirc;n que, gỏi b&ograve;, ch&egrave; hạt sen, tr&agrave; sửa, b&aacute;nh b&ocirc;ng lan, cao quy linh&hellip;</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng quần &aacute;o thời trang, t&uacute;i x&aacute;ch, n&oacute;n bảo hộ&hellip;</span></span></li> </ul> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c sinh vi&ecirc;n tham dự Chợ phi&ecirc;n đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o &ldquo;Th&ugrave;ng g&acirc;y quỹ mua tập vở hỗ trợ trẻ em ngh&egrave;o v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa&rdquo;. Ri&ecirc;ng sinh vi&ecirc;n lớp Quản l&yacute; kh&aacute;ch sạn (HM 2030.04), do SV Nguyễn Thị Thảo Ly l&agrave;m đại diện, đ&oacute;ng g&oacute;p 1.4000.000 đồng, số tiền n&agrave;y c&oacute; được từ gian h&agrave;ng b&aacute;n quần &aacute;o trong Chợ phi&ecirc;n STHC.</span></span></p> <p style="margin-left: 18pt; text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>NHẬT T&Acirc;N</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;