Chợ Phiên STHC 2017 - STHC SQUARE

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện chương tr&igrave;nh sự kiện của STHC năm 2017, nhằm tạo s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của Trường, BCH Đo&agrave;n trường tổ chức hoạt động &ldquo;<strong>Chợ phi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n &ndash; STHC &nbsp;Square</strong>&rdquo; với 15 gian h&agrave;ng do c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n thực hiện. </span></span></p> <p style="margin-left: 18pt; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28973/IMG_7794.JPG" style="height:368px; width:600px" /></p> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c gian h&agrave;ng gồm:</span></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng của C&ocirc;ng ty FPT b&aacute;n m&aacute;y t&iacute;nh trả g&oacute;p ưu đ&atilde;i cho sinh vi&ecirc;n.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng mỹ thuật: V&ograve;ng tay, v&iacute; thổ cẩm, gối đệm 3, c&acirc;y cảnh, tượng t&ocirc;, th&uacute; nhồi b&ocirc;ng, heo đất,&nbsp; &hellip;</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng mỹ phẩm: Kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, sữa tắm, sữa dưỡng thể, nước hoa&hellip;</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng ẩm thực: Cơm ch&aacute;y ch&agrave; b&ocirc;ng, b&aacute;nh r&aacute;n, x&ocirc;i sầu ri&ecirc;ng, su kem, xi&ecirc;n que, gỏi b&ograve;, ch&egrave; hạt sen, tr&agrave; sửa, b&aacute;nh b&ocirc;ng lan, cao quy linh&hellip;</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng quần &aacute;o thời trang, t&uacute;i x&aacute;ch, n&oacute;n bảo hộ&hellip;</span></span></li> </ul> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c sinh vi&ecirc;n tham dự Chợ phi&ecirc;n đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o &ldquo;Th&ugrave;ng g&acirc;y quỹ mua tập vở hỗ trợ trẻ em ngh&egrave;o v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa&rdquo;. Ri&ecirc;ng sinh vi&ecirc;n lớp Quản l&yacute; kh&aacute;ch sạn (HM 2030.04), do SV Nguyễn Thị Thảo Ly l&agrave;m đại diện, đ&oacute;ng g&oacute;p 1.4000.000 đồng, số tiền n&agrave;y c&oacute; được từ gian h&agrave;ng b&aacute;n quần &aacute;o trong Chợ phi&ecirc;n STHC.</span></span></p> <p style="margin-left: 18pt; text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>NHẬT T&Acirc;N</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Đêm thi thứ 2 của vòng loại Liên hoan hợp xướng với chủ đề “Tôi yêu tổ quốc tôi” đã được diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên vào tối 16/9. Đây cũng là đêm thi cuối cùng của vòng loại để chọn ra những đội đi vào vòng chung kết xếp hạng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9 vừa qua, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 12, Quận Đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức lớp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho hơn 200 ĐVUT đợt 2 năm 2017.

;