Chợ Phiên STHC 2017 - STHC SQUARE

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện chương tr&igrave;nh sự kiện của STHC năm 2017, nhằm tạo s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của Trường, BCH Đo&agrave;n trường tổ chức hoạt động &ldquo;<strong>Chợ phi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n &ndash; STHC &nbsp;Square</strong>&rdquo; với 15 gian h&agrave;ng do c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n thực hiện. </span></span></p> <p style="margin-left: 18pt; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28973/IMG_7794.JPG" style="height:368px; width:600px" /></p> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c gian h&agrave;ng gồm:</span></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng của C&ocirc;ng ty FPT b&aacute;n m&aacute;y t&iacute;nh trả g&oacute;p ưu đ&atilde;i cho sinh vi&ecirc;n.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng mỹ thuật: V&ograve;ng tay, v&iacute; thổ cẩm, gối đệm 3, c&acirc;y cảnh, tượng t&ocirc;, th&uacute; nhồi b&ocirc;ng, heo đất,&nbsp; &hellip;</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng mỹ phẩm: Kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, sữa tắm, sữa dưỡng thể, nước hoa&hellip;</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng ẩm thực: Cơm ch&aacute;y ch&agrave; b&ocirc;ng, b&aacute;nh r&aacute;n, x&ocirc;i sầu ri&ecirc;ng, su kem, xi&ecirc;n que, gỏi b&ograve;, ch&egrave; hạt sen, tr&agrave; sửa, b&aacute;nh b&ocirc;ng lan, cao quy linh&hellip;</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gian h&agrave;ng quần &aacute;o thời trang, t&uacute;i x&aacute;ch, n&oacute;n bảo hộ&hellip;</span></span></li> </ul> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c sinh vi&ecirc;n tham dự Chợ phi&ecirc;n đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o &ldquo;Th&ugrave;ng g&acirc;y quỹ mua tập vở hỗ trợ trẻ em ngh&egrave;o v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa&rdquo;. Ri&ecirc;ng sinh vi&ecirc;n lớp Quản l&yacute; kh&aacute;ch sạn (HM 2030.04), do SV Nguyễn Thị Thảo Ly l&agrave;m đại diện, đ&oacute;ng g&oacute;p 1.4000.000 đồng, số tiền n&agrave;y c&oacute; được từ gian h&agrave;ng b&aacute;n quần &aacute;o trong Chợ phi&ecirc;n STHC.</span></span></p> <p style="margin-left: 18pt; text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>NHẬT T&Acirc;N</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng nay ngày 20/04/2018, tại trường tiểu học Lê Thị Riêng, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Lễ khai mạc và vòng loại hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ có đ/c Huỳnh Hữu Tài - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận Đoàn; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học Lê Thị Riêng và hơn 90 bạn thí sinh đến từ khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao động, trường học trên địa bàn quận.

.
;