Quận 6: Phường 4 tổ chức lớp võ taekwondo miễn phí dành cho thiếu nhi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28964/2.jpg" style="width: 600px; height: 450px;" type="image" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo, bảo vệ v&agrave; gi&aacute;o dục cho thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường, BCĐSHH Phường 4 tổ chức Lớp v&otilde; Taekwondo miễn ph&iacute; d&agrave;nh cho thiếu nhi trong dịp h&egrave; năm 2017. Với nguyện vọng tạo điều kiện cho thiếu nhi vừa vui chơi vừa r&egrave;n luyện sức khỏe, tự bảo vệ bản th&acirc;n trong bối cảnh x&atilde; hội xảy ra nhiều t&igrave;nh trạng bắt c&oacute;c, x&acirc;m hại, bạo lực trẻ em như hiện nay. Lớp học bắt đầu l&uacute;c 18g00 &ndash; 20g00 v&agrave;o thứ 2, 4, 6 h&agrave;ng tuần trong th&aacute;ng 7 tại Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Phường 4 (<em>địa chỉ 148 Phạm Văn Ch&iacute;, Phường 4, Quận 6</em>), mời gọi c&aacute;c bạn thiếu nhi c&ugrave;ng tham gia n&acirc;ng cao v&agrave; r&egrave;n luyện sức khỏe.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">THANH NG&Ocirc;N</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022; thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/QU ngày 03/02/2016 của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận và cơ sở giai đoạn 2016 – 2020, chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi quận Tân Phú năm 2017, chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”.

;