Quận 6: Phường 4 tổ chức lớp võ taekwondo miễn phí dành cho thiếu nhi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28964/2.jpg" style="width: 600px; height: 450px;" type="image" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo, bảo vệ v&agrave; gi&aacute;o dục cho thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường, BCĐSHH Phường 4 tổ chức Lớp v&otilde; Taekwondo miễn ph&iacute; d&agrave;nh cho thiếu nhi trong dịp h&egrave; năm 2017. Với nguyện vọng tạo điều kiện cho thiếu nhi vừa vui chơi vừa r&egrave;n luyện sức khỏe, tự bảo vệ bản th&acirc;n trong bối cảnh x&atilde; hội xảy ra nhiều t&igrave;nh trạng bắt c&oacute;c, x&acirc;m hại, bạo lực trẻ em như hiện nay. Lớp học bắt đầu l&uacute;c 18g00 &ndash; 20g00 v&agrave;o thứ 2, 4, 6 h&agrave;ng tuần trong th&aacute;ng 7 tại Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Phường 4 (<em>địa chỉ 148 Phạm Văn Ch&iacute;, Phường 4, Quận 6</em>), mời gọi c&aacute;c bạn thiếu nhi c&ugrave;ng tham gia n&acirc;ng cao v&agrave; r&egrave;n luyện sức khỏe.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">THANH NG&Ocirc;N</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, thúc đẩy tinh thần của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong tổ chức và thực hiện các phong trào hành động cách mạng, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9/2017, tại Công viên Văn hóa Láng Le, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ, đội – nhóm huyện Bình Chánh và Tuyên dương Chi hội vững tiến, câu lạc bộ - đội – nhóm mạnh tiêu biểu, thủ lĩnh câu lạc bộ - đội – nhóm tiêu biểu năm 2017.

;