Quận 6: Phường 4 tổ chức lớp võ taekwondo miễn phí dành cho thiếu nhi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28964/2.jpg" style="width: 600px; height: 450px;" type="image" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo, bảo vệ v&agrave; gi&aacute;o dục cho thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường, BCĐSHH Phường 4 tổ chức Lớp v&otilde; Taekwondo miễn ph&iacute; d&agrave;nh cho thiếu nhi trong dịp h&egrave; năm 2017. Với nguyện vọng tạo điều kiện cho thiếu nhi vừa vui chơi vừa r&egrave;n luyện sức khỏe, tự bảo vệ bản th&acirc;n trong bối cảnh x&atilde; hội xảy ra nhiều t&igrave;nh trạng bắt c&oacute;c, x&acirc;m hại, bạo lực trẻ em như hiện nay. Lớp học bắt đầu l&uacute;c 18g00 &ndash; 20g00 v&agrave;o thứ 2, 4, 6 h&agrave;ng tuần trong th&aacute;ng 7 tại Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Phường 4 (<em>địa chỉ 148 Phạm Văn Ch&iacute;, Phường 4, Quận 6</em>), mời gọi c&aacute;c bạn thiếu nhi c&ugrave;ng tham gia n&acirc;ng cao v&agrave; r&egrave;n luyện sức khỏe.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">THANH NG&Ocirc;N</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 24.4, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên” nhằm tìm ra giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức chính trị của người trẻ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện Công văn số 197 – CV/BQT ngày 16/4/2018 của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn về việc thực hiến phiếu khảo sát nhằm triển khai Đề án nâng cao khả năng tiếng Anh trong thanh thiếu nhi Việt Nam, Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai đến cơ sở Đoàn trực thuộc một số nội dung,

.
;