Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân Bến Tre

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="summary cms-desc"> <div> <h1 style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho 4 Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng tại x&atilde; Kh&aacute;nh Thạnh T&acirc;n, kh&aacute;m chữa bệnh v&agrave; ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho 300 người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; Phước Mỹ Trung.</span></span></h1> </div> </div> <div class="article-avatar cms-body"> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Khám bệnh cho người dân xã Phước Mỹ Trung" class="cms-photo img-responsive" src="http://image.sggp.org.vn/w570/Uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-1_XLJM.jpg" title="Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân Bến Tre" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Kh&aacute;m bệnh cho người d&acirc;n x&atilde; Phước Mỹ Trung</em></span></span></p> </div> <div class="article-content" style="font-family: Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;"> <div class="content cms-body"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 15-7, Đo&agrave;n cụm Dịch vụ TPHCM phối hợp Đo&agrave;n Sở Văn h&oacute;a Thể thao TPHCM, Đo&agrave;n Bệnh viện Nh&acirc;n d&acirc;n Gia Định tổ chức hoạt động t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng tại huyện Mỏ C&agrave;y Bắc, tỉnh Bến Tre. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động trọng điểm trong nước của Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 16 của Th&agrave;nh đo&agrave;n TPHCM.</span></span></p> <div class="full-img" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="photo" href="http://image.sggp.org.vn/w1200/uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-2_dlvz.jpg"><img alt="Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân Bến Tre ảnh 1" class="cms-photo" src="http://image.sggp.org.vn/w560/uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-2_dlvz.jpg" /></a></span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện kỳ nghỉ hồng thăm mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng B&ugrave;i Thị N&agrave;, 87 tuổi</em></span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại đ&acirc;y, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; tổ chức thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho 4 Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng tại x&atilde; Kh&aacute;nh Thạnh T&acirc;n, kh&aacute;m chữa bệnh v&agrave; ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho 300 người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; Phước Mỹ Trung.</span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="photo" href="http://image.sggp.org.vn/w1200/uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-3_jmnk.jpg"><img alt="Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân Bến Tre ảnh 2" class="cms-photo" src="http://image.sggp.org.vn/w560/uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-3_jmnk.jpg" /></a></span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Trao qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn</em></span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c đơn vị cũng phối hợp tặng 60 phần qu&agrave; cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, 5 xe đạp cho 5 em học sinh ngh&egrave;o vượt kh&oacute;, 30 bộ s&aacute;ch gi&aacute;o khoa v&agrave; 3.000 cuốn tập cho c&aacute;c em học sinh, tặng s&aacute;ch cho thư viện trường học địa phương, 2 bộ m&aacute;y t&iacute;nh cho X&atilde; đo&agrave;n Kh&aacute;nh Thạnh T&acirc;n. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c em thiếu nhi địa phương c&ograve;n được tham dự ng&agrave;y hội thiếu nhi với nhiều tr&ograve; chơi d&acirc;n gian, qu&agrave; tặng thiết thực.</span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="photo" href="http://image.sggp.org.vn/w1200/uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-4_vxgu.jpg"><img alt="Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân Bến Tre ảnh 3" class="cms-photo" src="http://image.sggp.org.vn/w560/uploaded/tkhuynhnam/2017_07_15/hinh-4_vxgu.jpg" /></a></span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Tặng xe đạp cho 5 em học sinh ngh&egrave;o vượt kh&oacute;</em></span></span></div> <div class="full-img" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; thương mại TPHCM dịp n&agrave;y trao 1 ng&ocirc;i nh&agrave; t&igrave;nh bạn cho anh Trần Minh Tiền (ấp T&acirc;n Hưng, x&atilde; Kh&aacute;nh Thạnh T&acirc;n). Gia đ&igrave;nh anh Tiền rất kh&oacute; khăn khi anh phải nu&ocirc;i 2 con nhỏ. Ng&ocirc;i nh&agrave; 3 cha con ở trước đ&oacute; tạm bợ, dột n&aacute;t, kh&ocirc;ng đảm bảo che nắng che mưa.</span></span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hoạt động t&igrave;nh nguyện tại huyện Mỏ C&agrave;y Bắc, tỉnh Bến Tre thể hiện tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, chia sẻ c&ugrave;ng cộng đồng của thanh ni&ecirc;n TPHCM với người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, g&oacute;p phần tham gia đảm bảo an sinh x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>&nbsp;TIỂU T&Acirc;N</strong></span></span></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, thúc đẩy tinh thần của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong tổ chức và thực hiện các phong trào hành động cách mạng, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9/2017, tại Công viên Văn hóa Láng Le, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ, đội – nhóm huyện Bình Chánh và Tuyên dương Chi hội vững tiến, câu lạc bộ - đội – nhóm mạnh tiêu biểu, thủ lĩnh câu lạc bộ - đội – nhóm tiêu biểu năm 2017.

;