Phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho thanh thiếu niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Trong ba ng&agrave;y 14, 15, 16/6, tại hội trường UBND phường Đa Kao,&nbsp;Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ của phường tổ chức phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho thanh thiếu ni&ecirc;n.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nằm trong kế hoạch sinh hoạt h&egrave; 2017, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n phường Đa Kao, Quận 1 phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ của phường tổ thức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho 70 thanh thiếu ni&ecirc;n (độ tuổi 8 &ndash; 14) từ 8 khu phố. Qua ba buổi tập tuấn 14, 15, 16/6, c&aacute;c bạn được phổ cập kiến thức sơ cấp cứu đơn giản như sơ cứu nạn nh&acirc;n bị g&atilde;y tay, ch&acirc;n, nạn nh&acirc;n bị ngạt thở, nạn nh&acirc;n bị thương ở mắt, sơ cứu nạn nh&acirc;n bị đuối nước... Sau khi được tập huấn, cũng trong s&aacute;ng 16/6, c&aacute;c bạn tham gia Hội thi kỹ năng sơ cấp cứu để kiểm tra kiến thức đ&atilde; học được trong hai buổi vừa qua. T&aacute;m khu phố được chia th&agrave;nh t&aacute;m đội. C&aacute;c đội sẽ trải qua hai phần: phần thi l&yacute; thuyết v&agrave; phần thi thực h&agrave;nh- theo h&igrave;nh thức bốc thăm đề thi. Qua mỗi phần thi, ban gi&aacute;m khảo trực tiếp sửa b&agrave;i v&agrave; phổ cập lại kiến thức cho c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28672/IMG_8133.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thường ni&ecirc;n mỗi dịp h&egrave; của phường Đa Kao nhằm phổ cập kiến thức sơ cấp cứu căn bản cho thanh thiếu ni&ecirc;n khi gặp trường hợp khẩn cấp. Bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (12 tuổi, thiếu nhi khu phố 1) chia sẻ: &ldquo;Em tham gia hoạt động tập huấn n&agrave;y được 3 năm rưỡi rồi. Mỗi đợt tập huấn th&igrave; mang lại rất nhiều kiến thức sơ cấp cứu bổ &iacute;ch, hơn nữa c&ograve;n l&agrave; kĩ năng tự vệ. Qua c&aacute;c buổi tập huấn như vậy em c&ograve;n c&oacute; dịp giao lưu kết bạn với nhiều bạn mới mỗi năm nữa!&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong thời gian tới, phường Đa Kao cũng l&ecirc;n kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh trải nghiệm ước mơ&rdquo; &ndash; cơ hội cho thiếu nhi của phường trải nghiệm một ng&agrave;y l&agrave;m ng&agrave;nh nghề m&igrave;nh mơ ước như đầu bếp, ph&aacute;t thanh vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">YẾN NHI</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;