Hành trình “Em yêu thành phố Bác Hồ”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 127 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/189o-19/5/2017), kỷ niệm 76 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941-15/5/2017), trong khu&ocirc;n khổ c&aacute;c hoạt động của Đại hội ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ TP. HCM, ng&agrave;y 18/5/2017, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Trường Trung cấp Du lịch v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Saigontourist (STHC)&nbsp; đ&atilde; tiếp đ&oacute;n c&aacute;c Đại biểu của Đại hội gồm 40 em ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ v&agrave; 5 phụ tr&aacute;ch Đội từ c&aacute;c trường cấp 2 quận B&igrave;nh Thạnh, G&ograve; Vấp v&agrave; B&igrave;nh T&acirc;n đến tham quan v&agrave; giao lưu.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/5/28366/CHAU%204.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c em được giới thiệu hoạt động của trường STHC: Quản l&yacute; kh&aacute;ch sạn, quản l&yacute; nh&agrave; h&agrave;nh, Hướng dẫn du lịch v&agrave; Kỹ thuật chế biến m&oacute;n ăn qua c&aacute;c clips, tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi tập thể v&agrave; văn nghệ giao lưu s&ocirc;i động v&agrave; vui nhộn&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham quan c&aacute;c cơ sở vật chất thực tập của c&aacute;c Bộ m&ocirc;n như: Tiếp t&acirc;n, bếp, nh&agrave; h&agrave;ng, ph&ograve;ng&hellip; gi&uacute;p c&aacute;c em cảm nhận về nội dung v&agrave; phương ph&aacute;p đ&agrave;o tạo của trường Saigontourist.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c em thực tập c&aacute;c kỹ năng của ng&agrave;nh nh&agrave; h&agrave;ng như: Xếp khăn ăn, kỹ năng cơ bản của nh&acirc;n vi&ecirc;n dịch vụ nh&agrave; h&agrave;ng&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c em được hướng dẫn b&agrave;y tr&iacute; b&agrave;n tiệc, gi&uacute;p c&aacute;c em hiểu được t&iacute;nh nghệ thuật v&agrave; thẩm mỹ trong trong dịch vụ nh&agrave; h&agrave;ng. Ban tổ chức đ&atilde; trao qu&agrave; thưởng cho c&aacute;c em kh&eacute;o tay nhất.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuối chương tr&igrave;nh, trường STHC tặng phần thưởng v&agrave; qu&agrave; lưu niệm cho tất cả c&aacute;c Đại biểu. Buổi giao lưu đ&atilde; để lại ấn tượng tốt đẹp cho c&aacute;c em về ng&ocirc;i trường chuy&ecirc;n nghiệp về đ&agrave;o tạo ng&agrave;nh du lịch h&agrave;ng đầu Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hoạt động n&agrave;y nằm trong chương tr&igrave;nh h&agrave;nh tr&igrave;nh: &ldquo;Em y&ecirc;u th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo; d&agrave;nh cho đại biểu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ đến những địa điểm lịch sử, c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c ti&ecirc;u biểu, c&aacute;c doanh nghiệp, trường học&hellip;qua đ&oacute; g&oacute;p phần bồi dưỡng l&ograve;ng tự h&agrave;o về TP. Hồ Ch&iacute; Minh Anh h&ugrave;ng v&agrave; định hướng nghề nghiệp cho đội vi&ecirc;n thiếu nhi Th&agrave;nh phố.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, thúc đẩy tinh thần của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong tổ chức và thực hiện các phong trào hành động cách mạng, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9/2017, tại Công viên Văn hóa Láng Le, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ, đội – nhóm huyện Bình Chánh và Tuyên dương Chi hội vững tiến, câu lạc bộ - đội – nhóm mạnh tiêu biểu, thủ lĩnh câu lạc bộ - đội – nhóm tiêu biểu năm 2017.

;