Gò Vấp: Thu gom ve chai gây quỹ “Nụ cười hồng” năm 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hưởng ứng Lễ ra qu&acirc;n Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh lần thứ 23 - năm 2016 của Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; g&oacute;p một phần sức trẻ v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội, tinh thần tương th&acirc;n tương &aacute;i đối với c&aacute;c Thanh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Phường. S&aacute;ng ng&agrave;y 10/7, Ban Chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Phường 5 tổ chức hoạt động thu gom ve chai tại 6 khu phố tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường với sự tham gia của 35 chiến sĩ.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26281/thu%20gom%20ve%20chai%20(1).jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước khi thực hiện thu gom ve chai, c&aacute;c chi đo&agrave;n tại 6 khu phố sẽ li&ecirc;n hệ với khu phố, tổ d&acirc;n phố v&agrave; vận động b&agrave; con trong tổ d&acirc;n phố, khu phố t&iacute;ch cực tham gia ủng hộ c&aacute;c phế phẩm, s&aacute;ch, b&aacute;o, truyện tranh cũ,&hellip;Tổng kinh ph&iacute; thu được trong hoạt động n&agrave;y l&agrave; 1.500.000đồng, nhập v&agrave;o quỹ &ldquo;Nụ cười hồng&rdquo; v&agrave; d&ugrave;ng trong việc trao học bổng, chăm lo cho c&aacute;c em thanh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;