Ái Phương và Tiêu Châu Như Quỳnh hòa mình làm “chiến sĩ Mùa hè xanh”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&ograve;a chung trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ng&agrave;y lễ ra qu&acirc;n chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh 2016, ca sĩ &Aacute;i Phương v&agrave; Ti&ecirc;u Ch&acirc;u Như Quỳnh, mặc d&ugrave; bận rộn với c&aacute;c show diễn, nhưng hai chị vẫn tranh thủ sắp xếp thời gian đến tham dự lễ ra qu&acirc;n c&ugrave;ng c&aacute;c bạn chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh v&agrave; di chuyển về địa b&agrave;n. Hai ca sĩ đ&atilde; tham gia trải nghiệm một ng&agrave;y l&agrave;m chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện trường Cao đẳng C&ocirc;ng thương TP.HCM v&agrave; Cao đẳng nghề Kỹ thuật C&ocirc;ng nghệ TP.HCM đ&oacute;ng qu&acirc;n tại Quận 9.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26232/IMG_3542.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26232/IMG_3607.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26232/IMG_3625.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c ca sĩ l&agrave;m việc rất nhiệt t&igrave;nh, kh&ocirc;ng ngại kh&oacute;, </span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">xung phong l&agrave;m những việc nặng như một chiến sĩ t&igrave;nh nguyện thực thụ.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi đến nơi c&aacute;c bạn chiến sĩ đang ph&aacute;t quang c&acirc;y cỏ hai b&ecirc;n đường, thu gom r&aacute;c v&agrave; chai lọ, &hellip; v&agrave; đặc biệt c&aacute;c bạn đang gi&uacute;p ch&iacute;nh quyền địa phương nạo v&eacute;t một con k&ecirc;nh. Với kh&ocirc;ng kh&iacute; l&agrave;m việc hăng say v&agrave; nhiệt huyết, ca sĩ &Aacute;i Phương, Ti&ecirc;u Ch&acirc;u Như Quỳnh đ&atilde; kh&ocirc;ng ngần ngại mang lấy bao tay v&agrave; ủng, sau đ&oacute; bắt tay c&ugrave;ng l&agrave;m chung c&aacute;c bạn. Một ng&agrave;y nắng nhưng c&aacute;i nắng kh&ocirc;ng l&agrave;m giảm đi tinh thần l&agrave;m việc của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; với sự g&oacute;p tay của hai ca sĩ như l&agrave; một động lực tinh thần rất lớn cho c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh nơi đ&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy đ&atilde; xuất hiện những giọt mồ h&ocirc;i c&ugrave;ng n&eacute;t mặt thấm mệt&nbsp;nhưng mọi người vẫn nở nụ cười rất tươi v&agrave; lu&ocirc;n ủng hộ tinh thần cho nhau bằng khẩu hiệu giản đơn: Cố l&ecirc;n! Sau 2 giờ l&agrave;m việc với nhịp độ nhịp nh&agrave;ng v&agrave; h&agrave;o hứng, &ldquo;chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh&rdquo; &Aacute;i Phương, Như Quỳnh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện&nbsp;đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ với 1km đường được ph&aacute;t quang v&agrave; 1 đoạn k&ecirc;nh được nạo v&eacute;t.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c phần việc buổi s&aacute;ng, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện về&nbsp;nghỉ ngơi v&agrave; chuẩn bị cho c&ocirc;ng việc buổi chiều. Ca sĩ &Aacute;i Phương v&agrave; Ti&ecirc;u Ch&acirc;u Như Quỳnh c&ugrave;ng di chuyển về địa điểm đ&oacute;ng qu&acirc;n tại Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n phường Phước Long A. Tại đ&acirc;y, hai c&ocirc; ca sĩ được tham gia nấu cơm c&ugrave;ng c&aacute;c bạn chiến sĩ, sau đ&oacute;, c&ugrave;ng trải nghiệm bữa cơm chiến sĩ,&nbsp;c&ugrave;ng ngồi ăn v&agrave; chia sẻ với c&aacute;c &ldquo;đồng đội&rdquo; của m&igrave;nh như những người anh chị em th&acirc;n thuộc. Kh&ocirc;ng kh&iacute; bữa ăn trở n&ecirc;n thật vui vẻ v&agrave; đầy ắp tiếng cười c&ugrave;ng với phần giao lưu. Đầu ti&ecirc;n, c&aacute;c bạn b&agrave;y tỏ cảm x&uacute;c muốn &ldquo;chiến sĩ&rdquo; Như Quỳnh h&aacute;t b&agrave;i hit của m&igrave;nh, sau đ&oacute; tới chiến sĩ &Aacute;i Phương. Giọng h&aacute;t ngọt ng&agrave;o v&agrave; đầm ấm c&ugrave;ng c&aacute;c b&agrave;i hit đ&atilde; khiến c&aacute;c chiến sĩ trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật C&ocirc;ng nghệ TPHCM cảm thấy v&ocirc; c&ugrave;ng th&iacute;ch th&uacute;. Sau đ&oacute;, chiến sĩ &Aacute;i Phương, Như Quỳnh lại h&ograve;a m&igrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn với b&agrave;i h&aacute;t quen thuộc &ldquo;M&ugrave;a h&egrave; xanh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một ng&agrave;y trải nghiệm l&agrave;m chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh kh&aacute; vất vả nhưng ca sĩ &Aacute;i Phương, Như Quỳnh lu&ocirc;n nở nụ cười hạnh ph&uacute;c khi được quay về với những năm th&aacute;ng sinh vi&ecirc;n cống hiến hết m&igrave;nh. V&agrave; ca sĩ &Aacute;i Phương, Ti&ecirc;u Ch&acirc;u Như Quỳnh đ&atilde; thật sự c&oacute; một ng&agrave;y &yacute; nghĩa, c&ugrave;ng trải nghiệm những điều m&agrave; chỉ c&oacute; M&ugrave;a h&egrave; xanh mới c&oacute; thể mang lại được trọn vẹn với những nghĩa t&igrave;nh đồng đội v&agrave; những phần việc thấm đượm tinh thần, sức trẻ t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU TR&Iacute;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;