[Infographic] - Các mốc thời gian của các chiến dịch tình nguyện hè năm 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25826/info%20cac%20moc%20thoi%20gian%20CDTNH2016.png" style="height:100%; width:100%" /></p> </body></html>

BÌNH LUẬN