Giai điệu biển, đảo thân thương

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm củng cố, n&acirc;ng cao tinh thần y&ecirc;u nước, &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm với qu&ecirc; hương Tổ quốc, đặc biệt l&agrave; tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng của thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP.HCM đ&atilde; phối hợp tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu văn nghệ &ldquo;Biển, đảo qu&ecirc; hương&rdquo; tại Nh&agrave; luyện tập Thể dục Thể thao trường ĐH B&aacute;ch Khoa &ndash; ĐHQG TP.HCM v&agrave;o ng&agrave;y 19/9/2015.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến dự buổi giao lưu n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; sự g&oacute;p mặt của c&aacute;c đại biểu kh&aacute;ch mời bao gồm c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Trung ương Đo&agrave;n, Đại học Quốc gia TP.HCM, c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n,....v&agrave; b&ecirc;n cạnh đ&oacute; mặc d&ugrave; b&ecirc;n ngo&agrave;i thời tiết kh&ocirc;ng tốt nhưng c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đ&atilde; đến từ rất sớm l&agrave;m cho kh&ocirc;ng kh&iacute; Nh&agrave; thi đấu trở n&ecirc;n v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i nổi v&agrave; h&agrave;o hứng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với những ca kh&uacute;c h&ugrave;ng hồn, những giai điệu ngọt ng&agrave;o v&agrave; s&acirc;u lắng hướng về Tổ quốc th&acirc;n thương v&agrave; đặc biệt l&agrave; hướng về biển đảo của qu&ecirc; hương đất nước, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n như h&ograve;a c&ugrave;ng v&agrave;o những lời ca trữ t&igrave;nh nhưng cũng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần mạnh mẽ, kh&ocirc;ng gian buổi giao lưu như n&oacute;ng l&ecirc;n, hừng hực kh&iacute; thế, nhiệt huyết của tuổi trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những th&ocirc;ng điệp v&agrave; t&igrave;nh cảm của buổi giao lưu được truyền tải qua giọng ca của những ca sĩ kh&aacute;ch mời, những đội văn nghệ đến từ c&aacute;c trường trong khu vực, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; những tiết mục biểu diễn văn nghệ được chuẩn bị c&ocirc;ng phu, kỹ lưỡng v&agrave; ho&agrave;nh tr&aacute;ng của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n. Đặc biệt nhất l&agrave; tiết mục h&aacute;t vọng cổ về Trường Sa như l&agrave;m lắng đọng lại t&igrave;nh cảm trong mỗi sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua buổi giao lưu n&agrave;y, c&aacute;c bạn c&ograve;n được nghe chia sẻ của ca sĩ V&otilde; Hạ Tr&acirc;m, người đ&atilde; 5 lần ra Trường Sa để biểu diễn văn nghệ, c&ocirc; cho biết: &ldquo;C&oacute; được may mắn đến Trường Sa mới cảm nhận được hết vẻ đẹp h&ugrave;ng vĩ của biển đảo qu&ecirc; m&igrave;nh đồng thời cũng hiểu r&otilde; được những kh&oacute; khăn m&agrave; c&aacute;c chiến sĩ hải qu&acirc;n ng&agrave;y đ&ecirc;m canh g&aacute;c bi&ecirc;n cương Tổ Quốc&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi giao lưu văn nghệ kh&eacute;p lại nhưng c&agrave;ng n&acirc;ng cao tinh thần, &yacute; thức của sinh vi&ecirc;n, những thế hệ trẻ của đất nước. Qua buổi văn nghệ c&aacute;c bạn c&agrave;ng cảm thấy th&ecirc;m y&ecirc;u qu&ecirc; hương từ đ&oacute; th&uacute;c đẩy tinh thần học tập, s&aacute;ng tạo nhằm cống hiến sức trẻ của m&igrave;nh trong tương lai. Đ&oacute; cũng ch&iacute;nh l&agrave; mục đ&iacute;ch m&agrave; Ban tổ chức hướng đến.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tin, ảnh: L&Ecirc; CH&Acirc;U &ndash; PHAN THỦY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;