Giai điệu biển, đảo thân thương

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm củng cố, n&acirc;ng cao tinh thần y&ecirc;u nước, &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm với qu&ecirc; hương Tổ quốc, đặc biệt l&agrave; tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng của thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP.HCM đ&atilde; phối hợp tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu văn nghệ &ldquo;Biển, đảo qu&ecirc; hương&rdquo; tại Nh&agrave; luyện tập Thể dục Thể thao trường ĐH B&aacute;ch Khoa &ndash; ĐHQG TP.HCM v&agrave;o ng&agrave;y 19/9/2015.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến dự buổi giao lưu n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; sự g&oacute;p mặt của c&aacute;c đại biểu kh&aacute;ch mời bao gồm c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Trung ương Đo&agrave;n, Đại học Quốc gia TP.HCM, c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n,....v&agrave; b&ecirc;n cạnh đ&oacute; mặc d&ugrave; b&ecirc;n ngo&agrave;i thời tiết kh&ocirc;ng tốt nhưng c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đ&atilde; đến từ rất sớm l&agrave;m cho kh&ocirc;ng kh&iacute; Nh&agrave; thi đấu trở n&ecirc;n v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i nổi v&agrave; h&agrave;o hứng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với những ca kh&uacute;c h&ugrave;ng hồn, những giai điệu ngọt ng&agrave;o v&agrave; s&acirc;u lắng hướng về Tổ quốc th&acirc;n thương v&agrave; đặc biệt l&agrave; hướng về biển đảo của qu&ecirc; hương đất nước, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n như h&ograve;a c&ugrave;ng v&agrave;o những lời ca trữ t&igrave;nh nhưng cũng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần mạnh mẽ, kh&ocirc;ng gian buổi giao lưu như n&oacute;ng l&ecirc;n, hừng hực kh&iacute; thế, nhiệt huyết của tuổi trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những th&ocirc;ng điệp v&agrave; t&igrave;nh cảm của buổi giao lưu được truyền tải qua giọng ca của những ca sĩ kh&aacute;ch mời, những đội văn nghệ đến từ c&aacute;c trường trong khu vực, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; những tiết mục biểu diễn văn nghệ được chuẩn bị c&ocirc;ng phu, kỹ lưỡng v&agrave; ho&agrave;nh tr&aacute;ng của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n. Đặc biệt nhất l&agrave; tiết mục h&aacute;t vọng cổ về Trường Sa như l&agrave;m lắng đọng lại t&igrave;nh cảm trong mỗi sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua buổi giao lưu n&agrave;y, c&aacute;c bạn c&ograve;n được nghe chia sẻ của ca sĩ V&otilde; Hạ Tr&acirc;m, người đ&atilde; 5 lần ra Trường Sa để biểu diễn văn nghệ, c&ocirc; cho biết: &ldquo;C&oacute; được may mắn đến Trường Sa mới cảm nhận được hết vẻ đẹp h&ugrave;ng vĩ của biển đảo qu&ecirc; m&igrave;nh đồng thời cũng hiểu r&otilde; được những kh&oacute; khăn m&agrave; c&aacute;c chiến sĩ hải qu&acirc;n ng&agrave;y đ&ecirc;m canh g&aacute;c bi&ecirc;n cương Tổ Quốc&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi giao lưu văn nghệ kh&eacute;p lại nhưng c&agrave;ng n&acirc;ng cao tinh thần, &yacute; thức của sinh vi&ecirc;n, những thế hệ trẻ của đất nước. Qua buổi văn nghệ c&aacute;c bạn c&agrave;ng cảm thấy th&ecirc;m y&ecirc;u qu&ecirc; hương từ đ&oacute; th&uacute;c đẩy tinh thần học tập, s&aacute;ng tạo nhằm cống hiến sức trẻ của m&igrave;nh trong tương lai. Đ&oacute; cũng ch&iacute;nh l&agrave; mục đ&iacute;ch m&agrave; Ban tổ chức hướng đến.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tin, ảnh: L&Ecirc; CH&Acirc;U &ndash; PHAN THỦY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;