Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Lịch làm việc
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn
Báo cáo
Chương trình
Công văn
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Quyết định
Thông báo
Thư mời, thư triệu tập
Văn Bản Năm 2023
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
8523970
Lịch làm việc Thứ ba, 23-07-2024
Lịch làm việc tuần lễ 52-2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (từ ngày 26/12/2022 đến 01/01/2022)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 51-2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (từ ngày 19/12/2022 đến 25/12/2022)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 50-2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (từ ngày 12/12/2022 đến 18/12/2022)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 49-2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (từ ngày 05/12/2022 đến 11/12/2022)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 48-2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (từ ngày 28/11/2022 đến 04/12/2022)
tải file - điều chỉnh tải file - điều chỉnh
Lịch làm việc tuần lễ 47-2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (từ ngày 21/11/2022 đến 27/11/2022)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 46-2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (từ ngày 14/11/2022 đến 20/11/2022)
tải file có điều chỉnh tải file có điều chỉnh
Lịch làm việc tuần lễ 45/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 07-11-2022 đến ngày 13-11-2022)
tải file - có điều chỉnh tải file - có điều chỉnh
Lịch làm việc tuần lễ 44/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 31-10-2022 đến ngày 06-11-2022)
tải file-có điều chỉnh tải file-có điều chỉnh
Lịch làm việc tuần lễ 43/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 24-10-2022 đến ngày 30-10-2022)
tải file-có điều chỉnh tải file-có điều chỉnh
Lịch làm việc tuần lễ 42/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 17-10-2022 đến ngày 23-10-2022)
tải file-có điều chỉnh tải file-có điều chỉnh
Lịch làm việc tuần lễ 41/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 10-10-2022 đến ngày 16-10-2022)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 40/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 03-10-2022 đến ngày 09-10-2022)
tải file có điều chỉnh tải file có điều chỉnh
Lịch làm việc tuần lễ 39/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 26-9-2022 đến ngày 02-10-2022)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 38/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 19-9-2022 đến ngày 25-9-2022)
tải file-có điều chỉnh tải file-có điều chỉnh
Lịch làm việc tuần lễ 37/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 12-9-2022 đến ngày 18-9-2022)
Lịch làm việc tuần lễ 36/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 05-9-2022 đến ngày 11-9-2022)
tải file có điều chỉnh tải file có điều chỉnh
Lịch làm việc tuần lễ 35/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ 29-8-2022 đến 04-9-2022)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 34/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ 22-8-2022 đến 28-8-2022)
tải file-có điều chỉnh tải file-có điều chỉnh
Lịch làm việc tuần lễ 33/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ 15-8-2022 đến 21-8-2022)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 32/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ 08-8-2022 đến 14-8-2022)
tải file có điều chỉnh tải file có điều chỉnh
Lịch làm việc tuần lễ 31/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ 01-8-2022 đến 07-8-2022)
tải file-có điều chỉnh tải file-có điều chỉnh
Lịch làm việc tuần lễ 30/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ 25-7-2022 đến 31-7-2022)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 29/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ 18-7-2022 đến 24-7-2022)
tải file tải file
Lịch làm việc tuần lễ 28/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ 11-7-2022 đến 18-7-2022)
tải file tải file
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên