Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Lịch làm việc
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn
Báo cáo
Chương trình
Công văn
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Quyết định
Thông báo
Thư mời, thư triệu tập
Văn bản Đội
Văn bản Hội Sinh viên
Văn bản các chiến dịch tình nguyện
Thi đua khen thưởng
Báo cáo tuần
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
6993841
Hướng dẫn Chủ nhật, 06-12-2020
Hướng dẫn 52-HD/TĐTN-BTG về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị đợt 2 năm 2020, chủ đề "Tự hào thanh niên thành phố Bác"
  Gửi email In thông tin
tải file tải file
Các thông tin khác
Hướng dẫn 60-HD/TĐTN-BTC về Quy trình và thủ tục thực hiện việc thành lập, chuyển giao, tiếp nhận thay đổi cấp bộ Đoàn, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức Đoàn các cấp
Hướng dẫn 59-HD/TĐTN-VP về việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn khu vực Quận - Huyện, Công nhân lao động và Lực lượng vũ trang năm 2020
Hướng dẫn 51-HD/TĐTN-BTC về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2020 - 2022
Hướng dẫn 58-HD/TĐTN-VP tổ chức đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm đợt 02 năm 2020 chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng"
Hướng dẫn 57-HD/TĐTN-VP thực hiện công tác khen thưởng hoạt động hè, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2020
Hướng dẫn 56-HD/TĐTN-BTG tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng và các chuyên đề nổi bật trong năm 2020
Hướng dẫn 55-HD/TĐTN-BTC v/v xếp loại chất lượng và đánh giá thi đua cơ sở Đoàn khu vực các trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp năm học 2019 - 2020
Hướng dẫn 54-HD/TĐTN-VP Tổ chức hoạt động Khối thi đua và đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng đối với các Ban - Văn phòng Thành Đoàn và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn
Hướng dẫn 53-HD/TĐTN-BQT về thực hiện công tác quốc tế thanh niên giai đoạn 2020 - 2022
Hướng dẫn 50-HD/TĐTN-BTC tổ chức Ngày đoàn viên trong năm 2020
>>Xem thêm
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên