Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Lịch làm việc
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn
Báo cáo
Chương trình
Công văn
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Quyết định
Thông báo
Thư mời, thư triệu tập
Văn bản Đội
Văn bản Hội Sinh viên
Văn bản các chiến dịch tình nguyện
Thi đua khen thưởng
Báo cáo tuần
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
6270386
Hướng dẫn Chủ nhật, 20-10-2019
Hướng dẫn 37-HD/TĐTN-BTG về tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10 năm 2019, chủ đề: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”
  Gửi email In thông tin
tải file tải file
Các thông tin khác
Hướng dẫn 39-HD/TĐTN-BTC về việc tổ chức kết nạp đoàn viên "Lớp đoàn viên kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)"
Hướng dẫn 38-HD/TĐTN-VP v/v đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn Quận - Huyện, Công nhân lao động và Lực lượng vũ trang năm 2019
Hướng dẫn 36-HD/TĐTN-VP thực hiện công tác khen thưởng cấp Nhà nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Hướng dẫn 35-HD/TĐTN-VP Thực hiện công tác khen thưởng hoạt động hè, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2019
Hướng dẫn 34-HD/TĐTN-BTC thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2019 - 2022
Hướng dẫn 33-HD/TĐTN-BTC về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện "Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh" giai đoạn 2019 - 2022
Hướng dẫn 32-HD/TĐTN-BTC đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động Đoàn tại địa bàn dân cư giai đoạn 2019 - 2022
Hướng dẫn 31-HD/TĐTN-BTG về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 5 và tháng 9 năm 2019
Hướng dẫn 30-HD/TĐTN-VP đánh giá, phân loại và xếp loại thi đua cơ sở Đoàn khu vực trường học Đại học - Cao đẳng - Trung cấp năm học 2018 - 2019
Hướng dẫn 29-HD/TĐTN-BTG Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong Quý II năm 2019
>>Xem thêm
Văn phòng Điện tử
Tra cứu thư viện
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên
Văn phòng điện tử Isoftware